skip to Main Content

Vinkit Pikkuyrittäjät-ohjelman etäopetukseen – tuemme opettajia työssä

 • 17 maaliskuun, 2020
 • Blogi

Koronatilanne koettelee kaikkia, joten olemme koonneet tähän kirjoitukseen vinkkejä Pikkuyrittäjät-ohjelman etäopetukseen työnne tueksi. Asiakaspalvelumme ja Pikkuyrittäjät-tiimi auttavat mahdollisissa kysymyksissä ja avuntarpeissa tuttuun tapaan arkisin klo 8-16.  Vinkkimme Pikkuyrittäjät-ohjelman etäopetukseen: 1. Tutustu Pikkuyrittäjät-verkkomateriaaleihin Pikkuyrittäjät-verkkomateriaalit on luotu opettajan avuksi. Verkkomateriaaleista löydät jokaisesta…

Read More

Pikkuyrittäjät-finaali 2020 toteutetaan onlinepohjaisena – tärkeää tietoa tapahtumaan liittyen

 • 13 maaliskuun, 2020
 • Blogi

Olemme seuranneet tiiviisti viime päivinä valtakunnallista keskustelua ja linjauksia koronaviruksen osalta. Joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että Pikkuyrittäjät-finaalitapahtuma muutetaan tänä keväänä onlinemuotoiseksi. Hallituksen 12.3. antaman linjauksen mukaisesti kaikki yli 500 ihmisen yleisötapahtumat tulee peruuttaa viruksen leviämisen estämiseksi. Pikkuyrittäjät-finaali järjestetään osana Nuori Yrittäjyys…

Read More

Talouskasvatus peruskoulussa – maksuttomat ohjelmat opetuksen tueksi

 • 19 joulukuun, 2019
 • Blogi

Nuorista vähemmistö kokee saavansa riittävästi talousopetusta koulussa ja opettajat kaipaavat työkaluja opetuksen tueksi. Lähes kaikki pitävät taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä, mutta oppilaitosten ei koeta antavan nuorille riittäviä talousosaamisen valmiuksia. Lähde Voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tukee opettajien työtä ja nuorten talouskasvatusta useamman…

Read More

Yrittäjyys on yksi EU:n listaamista elinikäisen oppimisen avaintaidoista

 • 19 joulukuun, 2019
 • Blogi

Mitä elinikäinen oppiminen on? Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan nimensä mukaisesti ihmisen kykyä oppia uusia asioita läpi elämän. Elinikäisen oppimisen taito on nykypäivänä välttämätön, sillä yhteiskunta ja työelämä muuttuvat nopealla tahdilla ja yksilön on voitava sopeutua tähän muutokseen. (lähde: peda.net) Euroopan komissio on…

Read More

Ilmiöpohjainen oppiminen ja ilmiöpohjaisuus osana peruskoulun yrittäjyyskasvatusta

 • 19 joulukuun, 2019
 • Blogi

Ilmiöpohjaisella tai ilmiölähtöisellä oppimisella tarkoitetaan oppiainerajat ylittävää oppimista, joka sidotaan todellisen maailman ilmiöihin. Ilmiöoppiminen on puhuttanut etenkin viime aikoina, mutta käsitteenä ilmiöpohjaisuus on ollut esillä jo 80-luvulta lähtien. Pedagogisina käsitteinä ilmiöpohjaisuuden ohella käytetään myös termejä eheyttävä tai eheä opetus sekä…

Read More

Pikkuyrittäjät nuorten taloustaito-innovaatioiden kärkijoukossa

 • 28 marraskuun, 2019
 • Blogi

HundrED.org on yhteistyössä OP:n kanssa valinnut Nuori Yrittäjyys ry:n kehittämän Pikkuyrittäjät -ohjelman maailman kymmenen parhaan taloustaito-innovaation joukkoon. Voittoa tavoittelemattoman, koulutusinnovaatioita globaalisti edistävän HundrED -yhdistyksen kokoama tutkimusryhmä seuloi ja arvioi yli 80 innovaatiota ympäri maailmaa. Asiantuntijat valitsivat kolmelta mantereelta yhteensä kymmenen…

Read More

Lappeenranta ihastui Pikkuyrittäjiin

 • 4 marraskuun, 2019
 • Blogi

Tästä syksystä lähtien Lappeenrannan kaupungin kaikki viidesluokkalaiset lapset ovat saaneet osallistua Pikkuyrittäjät-ohjelmaan kouluissaan. Monipuoliseen yrittäjyyskasvatukseen panostavassa kaupungissa myös yliopisto on aloittanut yhteistyön Pikkuyrittäjien kanssa. Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto (Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto) ovat luoneet yhteisen toimintamallin LUT Junior University - Lappeenranta,…

Read More

Sata vuotta tärkeitä työelämätaitoja nuorille

 • 21 lokakuun, 2019
 • Blogi

”Mitä taitoja haluat välittää oppilaillesi?” Kysyn tämän kysymyksen lähes jokaisessa Pikkuyrittäjät-ohjelman opettajankoulutuksessa. Opettajat keskustelevat ja kirjaavat mieleen tulevia asioita ylös, jonka jälkeen käymme läpi juuri heidän ajatuksiaan. Esiin nousee sinnikkyyttä, oma-aloitteisuutta, rohkeutta, yhteistyötaitoja, päätöksentekokykyä tai kykyä nähdä mahdollisuuksia. Vastaukset koostuvat…

Read More

Vieraskynä: Koululle yhteistä hyvää Pikkuyrittäjistä

Mielestäni Pikkuyrittäjät soveltuu erinomaisesti varainkeruuseen luokkaretkeä ajatellen. Varainkeruuprojektin ohessa oppilaat saavat hienon monialaisen oppimiskokemuksen ja ymmärryksen yrityksen elinkaaresta. Minä tosin en ryhmäni kanssa varsinaisesti kerännyt rahaa luokkaretkeen. Ohjasin valinnaista ryhmää (5.-6. luokat) ja järjestimme koulullemme tapahtuman, jossa jokaisella Pikkuyrityksellä oli…

Read More
Back To Top