Skip to content

Yrittäjyys on yksi EU:n listaamista elinikäisen oppimisen avaintaidoista

  • Blogi

Mitä elinikäinen oppiminen on?

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan nimensä mukaisesti ihmisen kykyä oppia uusia asioita läpi elämän. Elinikäisen oppimisen taito on nykypäivänä välttämätön, sillä yhteiskunta ja työelämä muuttuvat nopealla tahdilla ja yksilön on voitava sopeutua tähän muutokseen. (lähde: peda.net)

Euroopan komissio on listannut osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa tärkeät elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden tulee olla osa opetusta:

  1. viestintä äidinkielellä
  2. viestintä vieraalla kielellä
  3. matemaattinen sekä luonnontieteiden ja tekniikan alan osaaminen
  4. digitaaliset taidot
  5. oppimistaidot
  6. sosiaaliset ja kansalaisuuteen liittyvät taidot
  7. aloitekyky ja yrittäjyys
  8. kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot

Aloitekyky ja yrittäjyys: ”Kyky muuntaa ideat toiminnaksi hyödyntämällä luovuutta, innovointia ja riskinottoa sekä kyky suunnitella ja toteuttaa projekteja.”  (Euroopan komissio)

Peruskoulun 4.-6. -luokkalaisille suunnattu Pikkuyrittäjät-ohjelma vastaa juuri tähän elinikäisen oppimisen tarpeeseen. Ohjelman perustana on omiin vahvuuksiin tutustuminen, omien ideoiden kehitteleminen ja tuotteistaminen sekä ryhmätyöskentely. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toiminaan yhteistyössä muiden oppilaiden ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ensimmäisellä oppitunnilla oppilaat ideoivat ja perustavat ryhmissä omiin vahvuuksiinsa sekä kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvan pikkuyrityksen. Tämä kehittää innovointia, luovuutta, riskinottoa ja heittäytymistä sekä vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat elinikäistä oppimista. Euroopan komission peräänkuuluttamat kyvyt suunnitella ja toteuttaa projekteja taas toteutuvat Pikkuyrittäjät-ohjelman edetessä, kun oppilaat pääsevät hiomaan liikeideaansa, nimeämään ja brändäämään oman pikkuyrityksensä sekä valmistautumaan yhdessä ohjelman päättävään loppuhuipennustapahtumaan.

Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana harjoitellaan myös muita elinikäisen oppimisen avaintaidoista, kuten digitaalisia taitoja (Pikkuyrittäjät-mobiilipeli), matemaattista osaamista sekä viestintää äidinkielellä.

Tutustu Pikkuyrittäjät-ohjelmaan sekä Pikkuyrittäjät OPS -polkuun ja tilaa maksuttomat materiaalit koulullesi. Annamme tarvittaessa myös koulutuksen ohjelman käyttöön. Opettajakoulutuksemme ovat aina maksuttomia.

Pikkuyrittäjät on osa voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa.

Back To Top