Skip to content

Miniföretagarna och LP

Miniföretagarna -programmet stöder föverkligandet av målen för LP2016. Programmet kan betraktas som ett projekt där man befrämjar mångsidig kompetens i årskurserna 4-6.

UF LP –stigen

Programmet stöder den nationella läroplanens målsättningar på följande sätt:

  • Mångsidig kompetens – befrämjar alla kompetenser, särskilt arbetslivsfärdigheter och entreprenörskap
  • Mångvetenskapligt lärområde – stöder eleverna i att förstå fenomen, ett verktyg att kombinera läroämnen till en ämnesövergripande helhet
  • Aktiva och företagsamma medborgare – används ofta i undervisning i samhällslära
  • Informations- och kommunikationsteknik inklusive programmering integreras i undervisningen och lärandet på ett naturligt sätt
  • Samarbete mellan skola och externa aktörer – med hjälp av programmet kan man involvera representanter för arbetslivet i skolans verksamhet

Lärandemål

Programmet stöder utvecklingen av barnens regionala identitet, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Programmet är en helhet som grundar sig på glädjen i att lära sig och att förstå genom att göra. Därtill uppmuntrar programmet barnen att tillämpa sådant de lär sig även under fritiden.

Metoder

Programmet baserar sig på problemlösning och på att lära sig genom att göra. Det är elevcentrerat och man använder sig av olika visuella metoder.

I vilka läroämnen har lärarna använt Miniföretagarna?

Modersmål 51%
Andra inhemska språket 3%
Främmande språk 5%
Matematik 25%
Omgivningslära 33%
Religion, livsåskådning 6%
Historia 10%
Samhällslära 45%
Musik 8%
Bildkonst 43%
Slöjd 11%
Gymnastik 5%
Tillval 49%

Hur mycket tid har lärarna använt för att genomföra programmet?

92%

av lärarna rekommenderar programmet

Informationen grundar sig på Pikkuyrittäjät -programmets lärarundersökning läsåret 2018-2019.

Back To Top