skip to Main Content

Pikkuyrittäjät -mobiilipeli

Pikkuyrittäjät-mobiilipeli on oppimispeli, joka käsittelee yritteliäisyyttä, työelämätaitoja ja talouden hallintaa. Peli on kehitetty, jotta oppiminen ja taitojen harjoittelu olisi entistäkin hauskempaa ja monipuolisempaa. Pelissä syvennetään oppituntien teemojen sisältöjä. Peliä pelaamalla voi oppia muun muassa tuotteiden ja palveluiden suunnittelua, markkinoinnin keinoja, kiertotalouden perusteita sekä tapoja antaa palautetta.

Pelin pedagogiikka perustuu tekemällä oppimiseen (learning by doing) ja pelaajia kannustetaankin soveltamaan opittua tietoa käytännönläheisten tehtävien avulla. Pelin tarkoituksena ei ole korvata Pikkuyrittäjät-ohjelman luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta, vaan tarjota lisätukea ohjelman teemojen syventämiseksi. Peli täydentää oppimiskokemusta niin koulupäivän aikana kuin koulun ulkopuolellakin yhdistäen eri oppiaineita kiinnostavaksi peliympäristöksi.

 

Google Play     AppStore

Samat tutut teemat

Pelissä lapsi käy läpi samat yhdeksän teemaa, jotka käydään luokassa opettajan kanssa. Teemat on kuvattu pelissä kaupunkeina, jotka sisältävät teemaan liittyviä videoita ja tehtäviä, joista lapset keräävät taitomerkkejä ja kolikoita.

Pikkuyrityksen yritysprofiilisivu kehittyy samalla kun eri teemojen tehtäviä, kuten yrityksen nimen keksiminen, logon piirtäminen, hissipuheen kuvaaminen ja mainosmateriaalin suunnitteleminen saadaan toteutettua.

Kolikkokisa

Kolikkokisassa oppilas voi seurata henkilökohtaista sijoitustaan luokassa. Mitä paremmin oppilas pelaa teemakohtaisia pelejä ja mitä aktiivisemmin lisätehtäviä tehdään, sitä enemmän ansaitaan kolikoita. Tulevaisuudessa kolikkokisaa voi seurata myös koko Suomen laajuisesti!

Teemasivut

Kukin teema sisältää monipuolista sisältöä, joka syventää lapsen oppimista. Teemasivuilla on lyhyt esittelyvideo, joka pureutuu kyseisen teeman tärkeimpiin asioihin. Pelit testaavat opittua ja pistävät oppilaat pohtimaan käsiteltyjä asioita. Pelit sisältävät kysymyksiä laajasti kyseiseen teemaan liittyen. Niille, jotka haluavat tutustua teemaan vieläkin syvemmin – ja ansaita samalla lisää kolikoita – on tarjolla lisätehtäviä.

Yritysprofiili

Sitä mukaa kun Pikkuyrittäjät-ohjelma etenee koululuokassa opettajan ohjaamana, kehittyy myös Pikkuyrittäjien oma yritysprofiilisivu mobiilipelissä. Kunkin teeman tehtävät ovat osa oman pikkuyrityksen kehitystä ja yritysprofiili kokoaa ne yhteen. Yritysprofiilisivulla näkyvät pikkuyrityksen nimi, logo, slogan, hissipuhevideo, video- ja kuvamainokset, hinnasto ja vlogit.

Henkilökohtainen profiilisivu

Yhdessä yrittäjäkavereiden kanssa tehtyjen tehtävien lisäksi oppilas kerää henkilökohtaisia kolikoita pelaamalla teemakohtaisia pelejä. Ansaitut kolikot ja taitomerkit näkyvät omalla profiilisivulla.

Tutustu mobiilipelin oppaaseen

Mobiilipelin oppaasta löydät ohjeet Pikkuyrittäjät -mobiilipelin rekisteröitymiseen ja käyttöönottoon sekä pelin kulkuun ja sisältöön.

Back To Top