skip to Main Content

Teema 2 - Nimet ja suunnitelmat

Toisella tunnilla aletaan rakentaa omia pikkuyrityksiä toden teolla.

Edellisen tunnin päätteeksi lapset hahmottelivat omia liikeideoitaan ja osa ehkä jo valitsikin omansa. Nyt viikon ajan asiaa pohdittuaan, liikeideat ovat saattaneet vielä hieman muuttua tai mieleen on tullut kokonaan uusi ja kiinnostava yritysidea.

Juuri sen oikean ja sopivan idean löytyminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on myös päästä idean kanssa liikkeelle. Käykää siis rohkeasti suunnittelemaan!

Teema 2: Nimet ja Suunnitelmat

Verkkomateriaalit – Teema 2

Teeman kulku ja materiaalit

Oppiaineet
(esimerkiksi)

  • Äidinkieli
  • Yhteiskuntaoppi

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin sivulla Pikkuyrittäjät ja OPS

Materiaalit

Vinkkiboksi

Kun olette saaneet vietyä ideoitanne pidemmälle, miettikää voisitteko jollain keinolla erottua muista tai erikoistua tiettyyn asiaan. Vuoden 2018 paras Pikkuyritys Space Smoothie erikoistui kehittämällä tavallisista smoothieista avaruusteemaisia. Se voi olla mitä vain!

Tärkeimmät asiat 2. tunnilla

  • Päätetään lopullinen liikeidea
  • Mietitään liikeideaa tarkemmin: ei liian laaja, monimutkainen tai kallis toteuttaa
  • Keksitään yritykselle nimi
  • Tehdään Pikkuyrittäjän käsikirjassa olevat tehtävät

Tavoitteet oppijalle

  • Osaa työskennellä ryhmässä
  • Keksii neuvotellen omassa ryhmässään pikkuyritykselle nimen
  • Tutustuu toimintasuunnitelman tekemiseen

OPS 2016

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoa, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä kädentaitoja.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Kannustetaan suunnitelmalliseen toimintaan ja ottamaan vastuuta omasta tekemisestä. Harjoitellaan projektin toteuttamista ja tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä 2. tunnista

K: Voiko pikkuyrityksen nimi olla mikä vain?
V: Pikkuyritys ei ole oikea yritys, joten nimellä ei sinänsä ole rajoituksia. Ei kuitenkaan kannata valita nimeksi jo tunnettua tuotemerkkiä. Nimen etsimisen ideaa voi laajentaa esim. tekemällä Google-haun halutulla nimellä ja katsomalla onko sen niminen yritys jo kenties olemassa. (Tämä ei ole varsinainen este pikkuyritykselle, mutta kannattaa kuitenkin tarkistaa).

Back To Top