skip to Main Content

Teema 5 - Puhutaan rahasta

Viidennellä tunnilla puhutaan tuotteiden hinnoittelusta ja suunnitellaan mainoksia.

Me Pikkuyrittäjissä olemme halunneet yksinkertaistaa tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun liittyviä asioita. Siksi tässä Pikkuyrittäjät-harjoituksessa ei tarvitse kiinnittää liikaa huomiota kannattavuuteen. Aiheesta on kuitenkin hyvä puhua yleisellä tasolla ja myös siitä, millaisia kustannuksia yritystoimintaan sisältyy.

Teema 5: Puhutaan rahasta

Verkkomateriaalit – Teema 5

Teeman kulku ja materiaalit

Oppiaineet
(esimerkiksi)

  • Matematiikka
  • Yhteiskuntaoppi
  • Kuvataide

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin sivulla Pikkuyrittäjät ja OPS

Materiaalit

Vinkkiboksi

Pikkuyrityksen kirjanpidon voi hoitaa myös sähköisesti loppuhuipennuksessa.

Kokeilkaa tehdä esimerkiksi Google Forms -lomake, johon listaatte yrityksenne tuotteet ja niiden hinnat. Aina kun tapahtumassa tulee myyntiä, klikataan lomakkeelta myydyt tuotteet ja lähetetään lomake. Voitte hyödyntää puhelimia tai tabletteja lomakkeen käyttöön tapahtumassa.

Tapahtuman jälkeen kaikki myynnit ovat nähtävissä helposti yhdestä taulukkotiedostosta.

Tärkeimmät asiat 5. tunnilla

  • Puhutaan hinnoittelusta ja yritystoimintaan liittyvistä kustannuksista
  • Lapset hinnoittelevat tuotteitaan opettajan avustuksella
  • Toteutetaan mainos A3-kokoiselle paperille, jossa yhdistyy aikaisemmilla tunneilla tehtyjä asioita — Yrityksen nimi, slogan, logo, hinnasto

Tavoitteet oppijalle

  • Perehtyy tuotteen hinnan muodostumiseen
  • Tunnistaa (oikeisiin) yrityksiin kohdistuvia kustannuksia
  • Tekee pikkuyrityksen hinnaston

OPS 2016

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Harjoitellaan ajanhallintaa, hyvää käytöstä ja omaan ja yhteiseen hyvinvointiin vaikuttavia toimintatapoja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä 2. tunnista

K: Minkä verran materiaalit yleensä maksavat?
V: Tyypillisesti pikkuyritysten valmistamat tuotteet ovat sellaisia, että niiden raaka-aineisiin tulee varata joitakin euroja lasta kohden. Tämä voidaan sitten maksaa takaisin yrityksen myynneistä. Vaihtoehtona on myös tehdä tuotteita esimerkiksi kierrätysmateriaaleista, jolloin tuotteet on käytännössä ilmaista valmistaa. Myös erilaiset palveluyritykset on mahdollista tehdä ilman kustannuksia.

K: Miten verottaja suhtautuu Pikkuyrittäjät-ohjelmassa tapahtuvaan myyntiin?
V: Verottaja on linjannut, että Pikkuyrittäjät-ohjelmassa tehtävä myynti on niin pienimuotoista ja se tapahtuu Nuori Yrittäjyys ry:n alaisuudessa, joten siitä ei tarvitse maksaa veroa. Veroista on kuitenkin hyvä keskustella yleisellä tasolla lasten kanssa. Verottajan ohjeistukseen voi tutustua täällä

K: Jaetaanko myynnistä syntyvät tuotot lasten kesken?
V: Kukin koulu/luokka voi itse päättää. Joissain tapauksissa rahat on jaettu yrittäjien kesken. Joissain tapauksissa koko myynti on ohjattu suoraan luokan yhteiseen leirikoulukassaan. Myös välimallit ovat mahdollisia.

K: Minä verran vaihtorahaa/pohjakassaa olisi hyvä varata?
V: Vaihtorahaa olisi hyvä varata vähintään joitakin euroja, mieluusti 10 euroa pieninä kolikkoina. Usein myös vanhempainyhdistyksen rahat ovat käytettävissä pohjakassaksi.

Opettajan opas

Voit ladata opettajan oppaan sisällön 5. tunnin osalta tästä:  Opettajan opas: Teema 5 (pdf).

Back To Top