skip to Main Content

Teema 6 - Markkinointi

Kuudennella tunnilla tutustutaan erilaisiin markkinointikanaviin ja toteutetaan yritykselle omat nettisivut helppojen esimerkkien avulla.

Teema 6: Markkinointi

Verkkomateriaalit – Teema 6

Teeman kulku ja materiaalit

Oppiaineet
(esimerkiksi)

 • Äidinkieli
 • Yhteiskuntaoppi
 • Matematiikka
 • Kuvataide

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin sivulla Pikkuyrittäjät ja OPS

Materiaalit

Vinkkiboksi

Tehkää mainosvideo ja osallistukaa Yritys Hyvä -kilpailuun!
Kuvatkaa video ohjelman Markkinointi-teeman harjoituksena, ladatkaa se YouTube-kanavalle ja osallistukaa kilpailuun Yritys Hyvä -kilpailun verkkosivuilla.
Parhaat videot kategoriassa palkitaan 100-1000€ rahastipendein!

Lue lisää kilpailusta Yritys Hyvä -verkkosivuilta

Tärkeimmät asiat 6. tunnilla

 • Tutustutaan erilaisiin markkinointikanaviin
 • Tehdään mainoksia eri kanaviin
 • Tutustutaan kotisivujen tekemiseen ja verkkoviestintään

Tavoitteet oppijalle

 • Tutustutaan erilaisiin markkinointikanaviin
 • Toteutetaan eri markkinointikanaviin sopivia mainoksia
 • Tutustuu tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
 • Perehtyy digitaaliseen markkinointiin
 • Koostaa pikkuyrityksen omat kotisivut

OPS 2016

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Ohjataan käyttämään erilaisia teknologisia laitteita yksin tai yhdessä ja kannustetaan tuottamaan itse sisältöä hyvät tavat huomioiden.

L4 Monilukutaito
Tutustutaan moninaisiin tekstilajeihin ja ohjataan analyyttiseen tulkintaa. Havainnoidaan ympäristöä ja kannustetaan huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita.

Opettajan opas

Voit ladata opettajan oppaan sisällön 6. tunnin osalta tästä: Opettajan opas: Teema 6 (pdf).

Back To Top