skip to Main Content

Teema 9 - Tilinpäätösjuhla

Loppuhuipentuma on takanapäin ja on aika vetää yhteen Pikkuyrittäjissä opittua.

Usein viimeisellä Pikkuyrittäjät-kerralla lapsilla on lupa tuoda tunnille hieman karkkia ja juhlistaa hyvin mennyttä loppuhuipentumaa.

Lapsilta kysytään palautetta ja vielä voidaan kevyesti jutella aikaisemmilla tunneilla opituista asioista. Lapset voisivat antaa palautetta toistensa yrityksistä, mikä oli hyvää kussakin yrityksessä, mitä olisi ehkä voitu kehittää?

Teema 9: Tilinpäätösjuhla

Verkkomateriaalit – Teema 9

Teeman kulku ja materiaalit

Oppiaineet
(esimerkiksi)

 • Matematiikka
 • Yhteiskuntaoppi

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin sivulla Pikkuyrittäjät ja OPS

Tärkeimmät asiat 9. tunnilla

 • Yhteenveto Pikkuyrittäjät-ohjelmasta: mitä ohjelman aikana on opittu
 • Myynnin ilmoittaminen yrityskohtaisesti
 • Palautteenanto
  • Vertaispalaute lapselta lapselle (mikä kaverin yrityksessä oli hyvää, mitä voisi kehittää)
  • Opettajan palaute

Tavoitteet oppijalle

 • Harjoittelee omien kokemusten jakamista
 • Tunnistaa kaverin vahvuuksia ja kehitystarpeita ja kertoa ne rakentavasti
 • Osa arvioida omaa oppimistaan
 • Ymmärtää, että mitä tahansa voi saavuttaa, kunhan vain yrittää!

OPS 2016

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen.

Opettajan opas

Voit ladata opettajan oppaan sisällön 9. tunnin osalta tästä: Opettajan opas: Teema 9 (pdf).

Ota Pikkuyrittäjät-ohjelman arviointikehikko avuksesi ohjelman arvioinnissa.

Arviointikehikon avulla oppilas saa Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana arviointipalautetta osana opetusta ja pikkuyrittäjänä työskentelyä. Palaute on luonteeltaan kuvailevaa, ja sen tavoitteena on ohjata oppijan opiskelua ja tukea oppijan sekä pikkuyritysryhmän tavoitteiden toteutumista.

Back To Top