skip to Main Content

Teema 9 - Tilinpäätösjuhla

Loppuhuipentuma on takanapäin ja on aika vetää yhteen Pikkuyrittäjissä opittua.

Usein viimeisellä Pikkuyrittäjät-kerralla lapsilla on lupa tuoda tunnille hieman karkkia ja juhlistaa hyvin mennyttä loppuhuipentumaa.

Lapsilta kysytään palautetta ja vielä voidaan kevyesti jutella aikaisemmilla tunneilla opituista asioista. Lapset voisivat antaa palautetta toistensa yrityksistä, mikä oli hyvää kussakin yrityksessä, mitä olisi ehkä voitu kehittää?

Teema 9: Tilinpäätösjuhla

Verkkomateriaalit – Teema 9

Teeman kulku ja materiaalit

Oppiaineet
(esimerkiksi)

 • Matematiikka
 • Yhteiskuntaoppi

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin sivulla Pikkuyrittäjät ja OPS

Ota Pikkuyrittäjät-ohjelman arviointikehikko avuksesi ohjelman arvioinnissa.

Arviointikehikon avulla oppilas saa Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana arviointipalautetta osana opetusta ja pikkuyrittäjänä työskentelyä. Palaute on luonteeltaan kuvailevaa, ja sen tavoitteena on ohjata oppijan opiskelua ja tukea oppijan sekä pikkuyritysryhmän tavoitteiden toteutumista.

Lataa opettajan arviointikehikko          Lataa oppilaan arviointikehikko

Ohjeet Pikkuyrittäjien arviointikehikon käyttöön

Oppilas saa Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana arviointipalautetta osana opetusta ja pikkuyrittäjänä työskentelyä. Palaute on luonteeltaan kuvailevaa, ja sen tavoitteena on ohjata oppijan opiskelua ja tukea oppijan sekä pikkuyritysryhmän tavoitteiden toteutumista.

Ohjeistus

 • Asettakaa koko luokalle yhteinen tavoite. Kirjatkaa ylös myös oppilaiden ja pikkuyrityksien tavoitteet.
 • Pohdi annatko ohjelman aikana palautetta oppilaille vai pikkuyritysryhmille. Vai kummallekin?
 • Hyödynnä teemojen osaamistavoitteita arvioinnin toteuttamisessa. Muokkaa niitä tarvittaessa itsellesi sopivaksi.
 • Käytä sanallista arviointiasteikkoa tai hyödynnä numeroarviointia, mikä sinusta parhaiten tilanteeseen sopiikin.
 • Pidä ohjelman puolessa välissä väliarviointi oppilaan tai pikkuyritysryhmän kanssa.
 • Anna lopuksi kokonaisarvio luokalle, oppilaille ja pikkuyrityksille. Peilaa arviota tavoitteiden toteutumiseen ja oppimisprosessiin.

Vinkit

Hyödynnä mobiilipelin teemojen ryhmätehtävien vlogeja. Seuraa, niiden avulla, mitä pikkuyrittäjät ovat oppineet oppitunneilla.

Pikkuyrittäjät käsikirjasta ja mobiilipelistä (teema 9) löydät vertaispalautteeseen ja palautteen antamiseen liittyviä tehtäviä.

Tärkeimmät asiat 9. tunnilla

 • Yhteenveto Pikkuyrittäjät-ohjelmasta: mitä ohjelman aikana on opittu
 • Myynnin ilmoittaminen yrityskohtaisesti
 • Palautteenanto
  • Vertaispalaute lapselta lapselle (mikä kaverin yrityksessä oli hyvää, mitä voisi kehittää)
  • Opettajan palaute

Tavoitteet oppijalle

 • Harjoittelee omien kokemusten jakamista
 • Tunnistaa kaverin vahvuuksia ja kehitystarpeita ja kertoa ne rakentavasti
 • Osa arvioida omaa oppimistaan
 • Ymmärtää, että mitä tahansa voi saavuttaa, kunhan vain yrittää!

OPS 2016

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen.

Opettajan opas

Voit ladata opettajan oppaan sisällön 9. tunnin osalta tästä: Opettajan opas: Teema 9 (pdf).

Hakekaa mukaan Pikkuyrittäjät-finaaliin!

Kun ohjelma on loppusuoralla ja fiilistelette kokemustanne, voitte hakea mukaan Pikkuyrittäjät-finaaliin. Tapahtuma kokoaa Suomen parhaat pikkuyritykset Kampin kauppakeskukseen ikimuistoiseen tapahtumapäivään, jossa pikkuyrittäjät myyvät ja esittelevät tuotteita ja palveluitaan, pitchaavat Kampin lavalla sekä kruunataan Vuoden Pikkuyritys.

Finaali järjestetään vuosittain Helsingissä. Voitte hakea mukaan, mikäli osallistutte ohjelmaan saman lukuvuoden syksyn tai kevään aikana.

Lue lisää ja hae mukaan

Back To Top