skip to Main Content

Pikkuyrittäjät ja OPS

Pikkuyrittäjät-ohjelma tukee OPS2016-tavoitteiden toteutumista. Opettajat voivat siis hyvin hyödyntää konseptia oppitunneilla. Pikkuyrittäjät-ohjelma on luokalle projekti, jossa käydään läpi laaja-alaisen osaamisen alueita. Tällä sivulla tarkastellaan OPSin ja Pikkuyrittäjien yhteyksiä vuosiluokille 4-6.

OPS-koonti

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita:

  • eheä opetus – oppiaineet yhdistäen
  • laaja-alainen osaaminen – työelämätaidot ja yrittäjyys
  • monialainen oppimiskokonaisuus – ilmiö haltuun
  • aktiiviset ja yritteliäät kansalaiset – yhteiskuntaopin opetus
  • tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa – ohjelmointia unohtamatta
  • koulun ja koulun ulkopuolisten välinen yhteistyö – työelämän edustajat mukaan

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee lasten alueellisen identiteetin, oma-aloitteisuuden ja ryhmätaitojen muodostumista. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa – tekemällä oppien. Lisäksi ohjelma kannustaa lapsia soveltamaan käsiteltyjä asioita vapaa-ajallaan.

Menetelmät

Ohjelma perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin, visuaalisiin ja oppilaslähtöisiin menetelmiin.

Back To Top