Skip to content

Sata vuotta tärkeitä työelämätaitoja nuorille

”Mitä taitoja haluat välittää oppilaillesi?”

Kysyn tämän kysymyksen lähes jokaisessa Pikkuyrittäjät-ohjelman opettajankoulutuksessa. Opettajat keskustelevat ja kirjaavat mieleen tulevia asioita ylös, jonka jälkeen käymme läpi juuri heidän ajatuksiaan.

Esiin nousee sinnikkyyttä, oma-aloitteisuutta, rohkeutta, yhteistyötaitoja, päätöksentekokykyä tai kykyä nähdä mahdollisuuksia. Vastaukset koostuvat usein hyvin samankaltaisista teemoista ja ajatuksista.

Onkin tärkeää huomata, että nämä teemat ovat usein sellaisia, joita ei voida muovata selkeiksi oppiaineiksi. Emme voi nähdä sinnikkyys- tai yhteistyötaito-oppiaineita osana kouluamme, sillä ne ovat sellaisia asioita, jotka kehittyvät erilaisten kokemusten, monipuolisen vuorovaikutuksen ja itsensä haastamisen sekä reflektoinnin kautta. Juuri näitä yrittäjyyskasvatuksella pyritäänkin mahdollistamaan. Pikkuyrittäjissä lapset lähtevät liikkeelle omista ideoistaan ja kiinnostuksistaan, toteuttavat konkreettisia tuotteita ja palveluita sekä kehittävät vahvasti omassa tiimissä tai luokassa toimintaa eteenpäin. Jokainen pääsee ja joutuu pohtimaan omia taitojaan, kuinka niitä voidaan hyödyntää käytännössä, sekä onnistumisten lisäksi kokemaan haasteita.

Juuret sadan vuoden takaa

Vaikka Pikkuyrittäjät-ohjelma on kehitetty Suomessa vasta viisi vuotta sitten, järjestömme Nuori Yrittäjyys ry omaa pitkät juuret sadan vuoden takaa. Vuonna 1919 Yhdysvalloissa alkunsa sai Junior Achievement -organisaatio, jonka tehtävänä oli tarjota teollistumisen myötä sellaisia tietoja ja taitoja nuorille, jotka auttavat pärjäämään muuttuvassa työelämässä.

Sadassa vuodessa perusajatus ei ole muuttunut mihinkään. Yhä edelleen yrittäjyyskasvatuksella pyritään vahvistamaan nuorten kykyä kehittää itseään ja selviämään työelämän muutoksessa. Nykypäivänä teollistuminen on vaihtunut digitalisaatioon, robotisaatioon tai muihin työelämän muutosta kuvaaviin termeihin. Artikkelin kuvassa on nähtävissä Junior Achievement-nuoria vuodelta 1919 ja pikkuyrittäjiä vuodelta 2019.

Kansainvälinen nimemme Junior Achievement kuvaakin parhaiten myös Pikkuyrittäjien tavoitetta — kannustamme ja autamme nuoria luomaan oman menestyksensä, minkä parissa se ikinä onkaan. Alakouluissa joka lukuvuosi noin 11 000 lasta pääsee kokemaan innostavan Pikkuyrittäjät-ohjelman.

Yhteistyössä opettajien kanssa olemmekin luomassa sukupolvea, joka rakentaa tätä yhteiskuntaa myös seuraavat sata vuotta.

 


Tomi Rytkönen

Ohjelmapäällikkö
Pikkuyrittäjät

Back To Top