Skip to content

Miniföretagarna

En helhet bestående av nio teman för att hitta på idéer till ett eget litet företag och förverkliga det.

Miniföretagarna

  • Med hjälp av programmet Miniföretagarna (Pikkuyrittäjät) bekantar sig barnen genom eget deltagande med arbetslivsfärdigheter, ekonomiförvaltning och en företagsam attityd.
  • Programmet grundar sig på att man bekantar sig med sina egna styrkor, utvecklar egna idéer och omsätter dem i form av en produkt. Under programmets gång suppmuntras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Programmet

För vem:
elever i åk 4-6 och tillämpat för elever i åk 3

Längd:
programmets nio teman tar 1-2 timmar i anspråk

Genomförande:

  • som en del av undervisningen
  • som en fritt valbar ämneshelhet
  • som eftermiddagsverksamhet

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av företagsamhets- och konsumentfostran
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet

Kom med i programmet

Kontakta oss

info@nuortennyt.fi tai 044 728 7837

Back To Top