skip to Main Content

Miniföretagarna

En helhet bestående av nio teman för att hitta på idéer till ett eget litet företag och förverkliga det.

Miniföretagarna

  • Med hjälp av programmet Miniföretagarna (Pikkuyrittäjät) bekantar sig barnen genom eget deltagande med arbetslivsfärdigheter, ekonomiförvaltning och en företagsam attityd.
  • Programmet grundar sig på att man bekantar sig med sina egna styrkor, utvecklar egna idéer och omsätter dem i form av en produkt. Under programmets gång suppmuntras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Programmet

För vem:
elever i åk 4-6 och tillämpat för elever i åk 3

Längd:
programmets nio teman tar 1-2 timmar i anspråk

Genomförande:

  • som en del av undervisningen
  • som en fritt valbar ämneshelhet
  • som eftermiddagsverksamhet

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av företagsamhets- och konsumentfostran
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet

Kom med i programmet

Kontakta oss

Ung Företagsamhet r.f. (UF) är en ideell förening med målsättning att främja företagsamhet bland unga i Finland genom att hjälpa dem upptäcka och använda sina förmågor, det vill säga att lära sig genom att göra. Vi erbjuder program som stöder de ungas (7-29 år) företagsamhet, arbetslivserfarenhet och det ekonomiska kunnandet. UF programmen genomförs i skolorna som en del av undervisningen. Bekanta dig med våra program.

UF:s finansiering består i huvudsak av stöd från stiftelser och företag.

UF är även en del av det internationella nätverket Junior Achievement (JA). JA är världens mest omfattande organisation för företagsamhets- och konsumentfostran bland unga. Nätverket når årligen över tio miljoner unga i 118 länder världen över.

Ung Företagsamhet r.f. webbsidan

Back To Top