Skip to content

Välkommen att handleda Mimiföretagarna-programmet

På dessa sidor hittar du webbmaterialen som används i Miniföretagar-programmet. Dessutom finns det i varje tema tilläggsmaterial som kan användas vid sidan om det övriga Miniföretagar materialet enligt behov.

Om du ännu inte har beställt det tryckta materialet kan du göra det här.

Inspirerande stunder med Miniföretagar-programmet!

Bekanta dig med det temaspecifika Miniföretagar-materialet med hjälp av dessa sidor:

Tema 2: Namn och planer
Back To Top