skip to Main Content

Välkommen att handleda Mimiföretagarna-programmet

Med hjälp av dessa online-material kan du enkelt navigera bland olika teman i Miniföretagarna-programmet och få en helhetsbild av programmet. Online-materialet har skapats för att hjälpa dig som lärare att förverkliga programmet. Du kan gå igenom teman i din egen takt och dra nytta av det extra materialet. Handledningsvideorna är tills vidare på finska, det svenskspråkiga materialet är under utveckling.

Om du ännu inte har beställt det tryckta materialet kan du göra det här

Om du har frågor eller önskar att vi ordnar en fortbildning på din ort eller på distans, vänligen kontakta [email protected] eller utbildnings- och projektansvarig Karolina Wägar, [email protected]oriyrittajyys.fi

Programteman

Tema 2: Namn och planer
Back To Top