Skip to content

Material

På denna sida finns en sammanfattning per tema av allt material och tilläggsmaterial som hör till Miniföretagarna -programmet.

Programmets tilläggsmaterial

Tema 1

Tema 2: Namn och planer

Tema 2

Tema 4

Tema 5

Tema 8

Instruktioner för att använda bedömningsramen

Eleven får respons under Miniföretagarna-programmet som en del av undervisningen och miniföretagandet. Responsen är beskrivande och syftet är att vägleda den lärande i studierna och hjälpa eleven och mini-företagargruppen att nå sina mål.

Instruktioner

  • Ställ upp ett gemensamt mål för hela klassen. Skriv också ner elevernas och miniföre-tagens mål (t.ex. i samband med meritförteckningen i Miniföretagarhandboken).
  • Fundera på om du under programmet ska ge respons till eleverna var för sig eller till miniföretagsgrupperna. Eller bådadera?
  • Använd temats mål för kunnandet i bedömningen. Modifiera målen vid behov.
  • Använd verbal bedömning eller sifferbedömning enligt hur ni brukar göra i er skola.
  • Gör en mellanbedömning med eleven eller miniföretagsgruppen halvvägs i program-met.
  • Ge till slut en helhetsbedömning åt klassen, eleverna och miniföretagen. Bedöm lä-randeprocessen och hur målen uppnåtts.

Ansök till Miniföretagarnas final!

När programmet är på sluttampen och ni njuter av era erfarenheter kan ni ansöka om att vara med i Miniföretagarnas final. Evenemanget går av stapeln i Kampens köpcentrum, där Finlands bästa miniföretag samlas till en oförglömlig dag. De får sälja och presentera sina produkter och tjänster, pitcha på Kampens scen och tävla om titeln Årets Miniföretag. 

Finalen ordnas årligen i Helsingfors. Ni kan ansöka om att vara med om ni deltar i programmet under samma läsårhöst eller vår. 

Läs mer och ansök om att vara med

Back To Top