skip to Main Content

Tema 1 – Vingar åt idéerna

Under första temat får eleverna veta mer om miniföretagandet. Det är bra att först berätta vad Miniföretagarna-programmet är och vad man gör i det.

Redan nu kan du berätta kort om de olika lektionernas innehåll på rubriknivå och om att allt siktar på den avslutande höjdpunkten. Höjdpunkten är att barnen får sälja de produkter de tillverkat åt riktiga kunder för riktiga pengar! 

Webbmaterial – Tema 1

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

 • Modersmål 
 • Samhällslära 

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material 

Det viktigaste på lektion 1

 • Dela ut miniföretagarnas handböcker 
 • Berätta för barnen vad de kommer att få göra under programmet 
 • Tala allmänt om företagande 
 • Gör uppgifter i handboken 
 • Dela in barnen i 2-4 personers grupper som bildar miniföretag 
 • Börja fundera på egna intressanta affärsidéer 

 

Mål för den lärande

 • Bli medveten om sina styrkor och intressen 
 • Identifiera olika yrken, företagare och företag 
 • Lära sig metoder för kreativt idéskapande 
 • Kan presentera sig frimodigt och tydligt 
 • Bilda ett Miniföretag med sin grupp 

Bekanta dig med presentation av lärarens guide.

Hjälp med brainstorming?

 

Undervisning av mobiltelefon till äldre

Tipsboxen

När ni funderar på olika idéer, gå till Pikkuyrittäjäts YouTube -kanal och kolla videor. Ni kan också hitta innehåll som skolor delat i sociala medier under hashtaggen #pikkuyrittäjät

LP 2016

K1 Förmåga att tänka och lära sig
Eleverna uppmuntras att gå tänja på gränser med hjälp av fantasi. Förmågan att tänka övas med hjälp av arbetssätt som främjar fantasi och kreativitet. Man övar konfliktlösning och grupparbete. 

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Eleverna får lära sig om olika yrken och hur deras närmiljö fungerar. Man skapar förutsättningar för barnen att utveckla äkta intresse för sin närmiljö och för representanter för arbetslivet som verkar i den. Barnen uppmuntras till initiativtagande och företagsamhet. Barnen får hjälp att förstå betydelsen av arbete och företagande i livet och samhället. 

 

Vanliga frågor om lektion 1

F: Hurdan är en bra affärsidé?
S: Bra affärsidéer är inte alltför omfattande eller krångliga. De måste gå att genomföra under programmet och utan stort kapital. Smycken, bakverk, pysslade produkter och enkla tjänster passar bra i programmet, men försök se till att inte idéerna är alltför lika inom klassen. Annars kan konkurrensen bli alltför hård under försäljningsevenemanget. 

Back To Top