Skip to content

Tema 2 – Namn och planer

I det andra temat utvecklar eleverna. idéer för miniföretagets namn och gör företagsidén klarare. Eleverna funderar på sitt eget miniföretag med perspektiv på hållbar utveckling.

I slutet av den föregående lektionen funderade barnen på affärsidéer och en del kanske redan valde en. Nu efter en veckas betänketid kan idéerna ha ändrats lite eller det kan ha dykt upp en helt ny och intressant idé.

I slutet av det andra temat:

  • miniföretagens affärsidéer har blivit klara
  • miniföretagsgrupperna har fått sin form
  • miniföretagens affärsidéer har diskuterats med perspektiv på hållbar utveckling
  • eleverna har börjat utveckla miniföretagens namn och arbeta på företagens verksamhetsplaner.

Tema 2: Namn och planer

Eleven:

  • övar sig att arbeta i miniföretagsgruppen
  • gör miniföretagets affärsidé klarare
  • utvecklar i samarbete med andra ett klatschigt namn för sitt miniföretag
  • funderar på miniföretagets verksamhet med perspektiv på hållbar utveckling.

Webbmaterial

Tipsbox

När ni kommit längre med era idéer, fundera på om ni kunde skilja er från mängden eller specialisera er på något sätt. Bästa Miniföretaget 2018 var Space Smoothie som specialiserade sig genom att göra smoothier med rymdtema. Det kan vara vad som helst! 

Vanliga frågor om lektion 2

F: Kan miniföretagets namn vara hurdant som helst?
S: Miniföretaget är inte ett riktigt företag, så namnet har egentligen inga begränsningar. Men det lönar sig ändå inte att välja ett namn som redan är ett känt varumärke. När man funderar på namnet kan man till exempel göra en google-sökning på namnet man tänkt sig, för att se om det redan finns ett sådant företag. (Det är inte direkt ett hinder för ett miniföretag, men kan ändå gärna kollas.)

Vad händer under det andra temat?

Titta här hur det andra temat ser ut och hur miniföretagarna tänker.

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska
Back To Top