skip to Main Content

Tema 2 – Namn och planer

Under andra lektionen börjar barnen bygga upp sina miniföretag på allvar.

I slutet av den föregående lektionen funderade barnen på affärsidéer och en del kanske redan valde en. Nu efter en veckas betänketid kan idéerna ha ändrats lite eller det kan ha dykt upp en helt ny och intressant idé. Det är av största vikt att hitta en lämplig idé, men lika viktigt är att sedan komma igång med den. Och för det behövs frimodiga planer! 

Tema 2: Namn och planer

Webbmaterial – Tema 2

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

  • Modersmål 
  • Samhällslära 

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material 

Tipsbox

När ni kommit längre med era idéer, fundera på om ni kunde skilja er från mängden eller specialisera er på något sätt. Bästa Miniföretaget 2018 var Space Smoothie som specialiserade sig genom att göra smoothier med rymdtema. Det kan vara vad som helst! 

Det viktigaste på lektion 2

  • Den slutgiltiga affärsidén fastslås 
  • Affärsidén bedöms noggrannare: Inte för omfattande, krånglig eller dyr 
  • Hitta på ett namn åt företaget 
  • Gör uppgifterna i miniföretagarens handbok 

 

Mål för den lärande

  • Kan arbeta i grupp 
  • Hittar på i samarbete med de andra i gruppen ett namn åt miniföretaget 
  • Lär sig om att göra en verksamhetsplan 

LP 2016

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
Man skapar inspirerande tillfällen att träna sociala förmågor, kreativitet, planerings- och uttrycksförmåga samt arbete med händerna. 

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Uppmuntrar till systematisk verksamhet och ansvarstagande. Barnen övar sig att genomföra projekt och samarbeta med aktörer utanför skolan. 

 

Vanliga frågor om lektion 2

F: Kan miniföretagets namn vara hurdant som helst?
S: Miniföretaget är inte ett riktigt företag, så namnet har egentligen inga begränsningar. Men det lönar sig ändå inte att välja ett namn som redan är ett känt varumärke. När man funderar på namnet kan man till exempel göra en google-sökning på namnet man tänkt sig, för att se om det redan finns ett sådant företag. (Det är inte direkt ett hinder för ett miniföretag, men kan ändå gärna kollas.)

Back To Top