skip to Main Content

Tema 3 – Att branda

Under tredje lektionen får barnen verkligen släppa loss sin kreativitet när de skapar företagsprofiler åt sina miniföretag. 

Att skapa en företagsprofil betyder i praktiken att barnen planerar en logo och bestämmer vilka färger som ska användas till exempel i företagets reklamer. Under lektionen kan ni se på en video om miniföretagare som besöker en reklambyrå. Alternativt kan ni avtala om ett besök på en lokal reklambyrå eller inbjuda en representant från en reklambyrå till skolan. 

Webbmaterial – Tema 3

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

  • Modersmål 
  • Bildkonst 

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material 

Tipsbox

Utnyttja gratistjänster när ni gör ert marknadsföringsmaterial. Till Microsoft Word finns t.ex. många gratismallar här. Ni kan också kolla den kostnadsfria grafiktjänsten Canva, där det finns massvis med mallar för snygga broschyrer, bilder för sociala medier och annan grafik. 

Det viktigaste på lektion 3

  • Skapa en företagsprofil: Logo och färger 
  • Sätt er in i logornas värld och arbetet på reklambyrån (video eller besök) 
  • Varje barn får tänka ut en egen version av logon 
  • Kreativitet och iver! 

 

Mål för den lärande

  • Lär sig om att bygga en företagsprofil 
  • Funderar på den visuella identitetens och logons betydelse för företaget 
  • Skapar företagsprofilen i samarbete med de andra i gruppen 

LP 2016

K4 Multilitteracitet
Barnen vägleds till mångsidiga informationskällor, både tryckta, muntliga, audiovisuella och elektroniska och uppmuntras att tolka informationen med tanke på producenten, mottagaren, sammanhang och situation. Barnen producerar själva innehåll med beaktande av god sed. 

K3 Vardagskompetens
Barnen får lära sig om att vara konsument och uppmuntras till kritiskt betraktande av reklamer och annat innehåll i medier. 

 

Vanliga frågor om lektion 3

F: Hur gör vi om vår klass inte kan besöka en reklambyrå?
S: Ingen fara! De flesta miniföretagargrupper besöker inte en reklambyrå. Ni kan fråga om någon av barnens föräldrar har kännedom om branschen eller titta på videon ”Miniföretagarna på reklambyrån”. 

F: Måste logona göras i digitalt format?
S: Nej. Logorna kan också göras på dator eller om klassen besöker en reklambyrå kan ni fråga om personalen där vill hjälpa med att göra digitala versioner av logor som barnen gjort på papper. De flesta miniföretag ritar helt enkelt logon för hand på ett papper som de tejpar fast vid försäljningsbordets kant! 

 

Back To Top