Skip to content

Tema 4 – Fart på toppförsäljarna

I det fjärde temat övar vi att uppträda med hjälp av ett hisstal och bekantar oss med reklam och försäljning.

Affärsidéerna är nu klara och nu är det meningen att komprimera dem till enkla hisstal och tänka ut en kraftfull slogan åt företaget. Dessutom bekantar vi oss med reklam och försäljning.

I slutet av det fjärde temat:

  • miniföretaget har ett hisstal
  • miniföretaget har en slogan.

Eleven:

  • övar sig att uppträda
  • bekantar sig med reklam och dess betydelse
  • skapar ett hisstal och en slogan med sin miniföretagsgrupp.

Webbmaterial

Tipsbox

Ta reda på om det på er ort hålls evenemang där ni med era hisstal kunde presentera era företag och den kommande höjdpunkten. Ni kan också öva hisstalen vid ett företagsbesök där ni kan hålla dem för företagets personal. Övning inför utomstående publik ger säkerhet i uppträdandet! 

Vanliga frågor om lektion 4

F: Hisstalet löpte inte så bra. Hinner barnen lära sig det innan slutevenemanget? 

S: Säkert! Det är inte meningen att hisstalet ska gå som smort efter den här lektionen. Det får utvecklas under de kommande lektionerna när också affärsidén utvecklas. Ofta väntar barnen så ivrigt på höjdpunkten att de lär sig hisspresentationen riktigt bra mot slutet. 

Vad händer under det fjärde temat?

Titta här hur det fjärde temat ser ut och hur miniföretagarna tänker.

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska
Back To Top