skip to Main Content

Tema 4 – Fart på kanonförsäljarna

Under fjärde lektionen övar vi oss på presentationer med hjälp av hisstal.

Affärsidéerna är nu klara och nu är det meningen att komprimera dem till enkla hisstal och tänka ut en kraftfull slogan åt företaget. Dessutom bekantar vi oss med reklam och försäljning.

I slutet av det fjärde temat har ni:

  • övat på hisstal (försäljningstal) med miniföretagarna
  • skapat slogans för miniföretagen

Mål för den lärande

  • Lyckas i presentationen 
  • Sätter sig in i reklam och dess betydelse för försäljningen 
  • Hittar på ett hisstal och en slogan och kan sammanfatta sitt företags verksamhet
  • Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Webbmaterial

Tipsbox

Ta reda på om det på er ort hålls evenemang där ni med era hisstal kunde presentera era företag och den kommande höjdpunkten. Ni kan också öva hisstalen vid ett företagsbesök där ni kan hålla dem för företagets personal. Övning inför utomstående publik ger säkerhet i uppträdandet! 

Vanliga frågor om lektion 4

F: Hisstalet löpte inte så bra. Hinner barnen lära sig det innan slutevenemanget? 

S: Säkert! Det är inte meningen att hisstalet ska gå som smort efter den här lektionen. Det får utvecklas under de kommande lektionerna när också affärsidén utvecklas. Ofta väntar barnen så ivrigt på höjdpunkten att de lär sig hisspresentationen riktigt bra mot slutet. 

Vad händer under det fjärde temat?

Titta här hur det fjärde temat ser ut och hur miniföretagarna tänker.

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska
Back To Top