skip to Main Content

Tema 4 – Fart på kanonförsäljarna

Under fjärde lektionen förbereder barnen sig för försäljningen av produkterna eller tjänsterna vid slutevenemanget.

Affärsidéerna är nu klara och nu är det meningen att komprimera dem till enkla hisstal och tänka ut en kraftfull slogan åt företaget. 

Webbmaterial – Tema 4

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

  • Modersmål 
  • Samhällslära

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material 

Tipsbox

Ta reda på om det på er ort hålls evenemang där ni med era hisstal kunde presentera era företag och den kommande höjdpunkten. Ni kan också öva hisstalen vid ett företagsbesök där ni kan hålla dem för företagets personal. Övning inför utomstående publik ger säkerhet i uppträdandet! 

Begrepp

Ett hisstal är en kort och slagkraftig presentation av företaget och dess affärsidé som gör ett positivt intryck. Det första intrycket är viktigt och ofta är hisstalet det som kunden hör först när hen kommer i kontakt med Miniföretaget vid försäljningsevenemanget. 

 

En slogan är en kort förenkling på en eller två meningar som berättar företagets främsta försäljningstrumf, syfte eller stil. Det kan vara något konkret som direkt berör produkten eller tjänsten man säljer eller ett helt separat yttrande som uttrycker företagets stil. 

 

Nike – Just do it 

Miniföretagarna – Du kan uppnå vad som helst bara du är företagsam 

 

Det viktigaste på lektion 4

  • Miniföretagets affärsidé komprimeras till ett kort och kärnfullt hisstal. 
  • Hitta på en slagkraftig slogan 

 

Mål för den lärande

  • Lyckas i presentationen 
  • Sätter sig in i reklam och dess betydelse för försäljningen 
  • Hittar på ett hisstal och en slogan och kan sammanfatta sitt företags verksamhet 

LP 2016

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 

Barnen får stöd i att växa till mångsidiga och skickliga språkanvändare. Interaktion, samarbete och gott uppförande övas på olika sätt 

 

Vanliga frågor om lektion 4

F: Hisstalet löpte inte så bra. Hinner barnen lära sig det innan slutevenemanget? 

S: Säkert! Det är inte meningen att hisstalet ska gå som smort efter den här lektionen. Det får utvecklas under de kommande lektionerna när också affärsidén utvecklas. Ofta väntar barnen så ivrigt på höjdpunkten att de lär sig hisspresentationen riktigt bra mot slutet. 

 

Back To Top