skip to Main Content

Tema 5 – Vi talar om pengar

Under femte lektionen talar ni om prissättning och planerar reklamer.

I Miniföretagarna har vi velat göra det enkelt att prissätta produkter och tjänster. Därför behöver ni inte fästa så mycket uppmärksamhet vid lönsamheten. Men det är ändå bra att tala om saken på allmän nivå och om vilka kostnader som är förknippade med företagsverksamhet. 

Webbmaterial – Tema 5

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

  • Matematik 
  • Samhällslära 
  • Bildkonst 

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material 

Tipsbox

Miniföretagets bokföring kan också göras elektroniskt vid försäljningsevenemanget. Prova att göra till exempel en Google Forms-blankett med företagets produkter och deras priser. Vid försäljning klickar man på de sålda produkterna på blanketten och skickar den. Ni kan använda telefoner eller paddor för det här vid evenemanget. Efter evenemanget syns all försäljning enkelt i en tabellfil. 

Det viktigaste på lektion 5

  • Prata om prissättning och kostnader i samband med företagsverksamhet 
  • Barnen prissätter sina produkter med lärarens hjälp 
  • Gör en reklam på A3-papper, med sådant ni gjort på tidigare lektioner – företagets namn, slogan, logo och prislista 

 

Mål för den lärande

  • Lär sig hur priset på en produkt bestäms 
  • Känner till kostnader som ett (riktigt) företag har 
  • Gör en prislista för miniföretaget 

LP 2016

K3 Vardagskompetens 

Barnen tränar tidskontroll, gott uppförande och handlingssätt som främjar det egna och det gemensamma välbefinnandet. 

 

Vanliga frågor om lektion 5

F: Hur stora är materialkostnaderna vanligen? 

S: Vanligtvis är produkterna miniföretagen producerar sådana att råvarorna kostar några euro per barn. Pengarna kan betalas tillbaka från företagets försäljning. Man kan också tillverka produkterna av återvinningsmaterial, vilket betyder att materialet är praktiskt taget gratis. Tjänster kan också produceras utan materialkostnader. 

 

F: Hur ställer sig skattemyndigheten till miniföretagarnas försäljning? 

S: Skattemyndigheten har beslutat att eftersom försäljningen i miniföretagarprogrammet är så småskalig och sker i Ung Företagsamhet rf:s regi, så behöver man inte betala skatt på den. Men tala gärna om beskattning på allmänt plan med barnen. Här kan du läsa mer om skattemyndighetens instruktioner. 

 

F: Får barnen dela på vinsten från försäljningen? 

S: Det kan varje skola/klass besluta själv. I vissa fall har pengarna delats mellan företagarna. I andra fall har hela försäljningen gått till klassens gemensamma lägerskolkassa. Också mellanformer är möjliga. 

 

F: Hur mycket växelpengar borde vi ha med som bottenkassa vid försäljningen? 

S: Det är bra att ha minst några euro, gärna 10 euro i små mynt. Ofta kan föräldraföreningens pengar användas som bottenkassa. 

 

Back To Top