Skip to content

Tema 5 – Vi talar om pengar

I det femte temat diskuterar vi hur priset på en produkt eller tjänst utformas, och eleverna får planera en prislista för sitt miniföretag.

Vid prissättningen av miniföretagarnas produkter och tjänster bekantar vi oss med vad allt som bör beaktas. Dessutom talar vi om vikten av kvitton.

I slutet av det femte temat:

  • miniföretagaren har en prislista.

Eleven:

  • blir förtrogen med hur priset på en produkt eller tjänst bildas
  • gör en prislista tillsammans med sin miniföretagsgrupp
  • funderar på olika prissättningsalternativ.

Webbmaterial

Tipsbox

Miniföretagets bokföring kan också göras elektroniskt vid försäljningsevenemanget. Prova att göra till exempel en Google Forms-blankett med företagets produkter och deras priser. Vid försäljning klickar man på de sålda produkterna på blanketten och skickar den. Ni kan använda telefoner eller paddor för det här vid evenemanget.

Efter evenemanget syns all försäljning enkelt i en tabellfil. 

Vanliga frågor om lektion 5

F: Får barnen dela på vinsten från försäljningen?
S: Det kan varje skola/klass besluta själv. I vissa fall har pengarna delats mellan företagarna. I andra fall har hela försäljningen gått till klassens gemensamma lägerskolkassa. Också mellanformer är möjliga. 

Vad händer under det femte temat?

Titta här hur det andra temat ser ut och hur miniföretagarna tänker.

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska
Back To Top