skip to Main Content

Tema 6 – Marknadsföring

Under den sjätte lektionen får barnen lära sig om marknadsföringskanaler och vi gör egna reklam affischer för miniföretagen.

 Miniföretagarna kan också designa egna webbsidor som kan göras till exempel i skolans egna elektroniska inlärningsmiljö.

I slutet av det sjätte temat har ni:

  • gjort reklam affischer med miniföretagarna

Mål för den lärande

  • Göra miniföretagets egna reklam affisch
  • Lära sig om olika marknadsföringskanaler 
  • Göra reklamer som passar olika marknadsföringskanaler 
  • Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Webbmaterial

Tipsbox

Tehkää mainosvideo ja osallistukaa Yritys Hyvä -kilpailuun!
Kuvatkaa video ohjelman Markkinointi-teeman harjoituksena, ladatkaa se YouTube-kanavalle ja osallistukaa kilpailuun Yritys Hyvä -kilpailun verkkosivuilla.
Parhaat videot kategoriassa palkitaan 100-1000€ rahastipendein!

Lue lisää kilpailusta Yritys Hyvä -verkkosivuilta

 Vanliga frågor om lektion 6

F: Är det möjligt att låna en rollup eller övrigt reklammaterial inför den avslutande höjdpunkten?
S: Material så som rollups är möjliga att låna inför evenemang från Ung Företagsasmhet rf:s regionbyråer, som betjänar skolor runt om i Finland. Noggrannare kontaktuppgifter hittar du här.

Ung Företagsamhet rf:s nationella kontor kan också vid behov posta mindre material som t.ex. affischer, runt om i Finland. I så fall ber vi er vara i kontakt på adressen info@nuoriyrittajyys.fi

Vad händer under det sjunde temat?

Titta här hur det andra temat ser ut och hur miniföretagarna tänker.

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska
Back To Top