skip to Main Content

Tema 6 – Marknadsföring

Under den sjätte lektionen får barnen lära sig om marknadsföringskanaler och göra en webbplats åt sitt företag med hjälp av enkla exempel. 

 

Webbmaterial – Tema 6

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

 • Modersmål 
 • Samhällslära 
 • Matematik 
 • Bildkonst 

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material 

Tipsbox

Tehkää mainosvideo ja osallistukaa Yritys Hyvä -kilpailuun!
Kuvatkaa video ohjelman Markkinointi-teeman harjoituksena, ladatkaa se YouTube-kanavalle ja osallistukaa kilpailuun Yritys Hyvä -kilpailun verkkosivuilla.
Parhaat videot kategoriassa palkitaan 100-1000€ rahastipendein!

Lue lisää kilpailusta Yritys Hyvä -verkkosivuilta

 

Det viktigaste på lektion 6 

 • Barnen lär sig om olika marknadsföringskanaler 
 • Ni gör reklamer för olika kanaler 
 • Ni sätter er in i att göra webbplatser och i webbkommunikation 

 

Mål för den lärande

 • Lära sig om olika marknadsföringskanaler 
 • Göra reklamer som passar olika marknadsföringskanaler 
 • Lära sig använda informations- och kommunikationsteknik 
 • Sätta sig in i digital marknadsföring 
 • Göra en webbplats åt miniföretaget 

LP 2016

K5 Digital kompetens 

Barnen handleds att använda olika teknologiska hjälpmedel ensamma eller tillsammans och uppmuntras att producera innehåll med beaktande av god sed. 

 

K4 Multilitteracitet 

Barnen får läsa olika slag av texter och tolka dem analytiskt. Ni observerar sammanhang och barnen uppmuntras att se att texter har olika målsättningar. 

 

Back To Top