skip to Main Content

Tema 7 - Mot den avslutande höjdpunkten

Nu börjar allt så småningom bli klart! Den avslutande höjdpunkten närmar sig och ni behöver se till att alla är redo.

Under den här lektionen förbereder ni er alltså för höjdpunkten. Ni går också igenom hur man skriver kvitton (kvittomallar finns i webbmaterialet) och övar inför försäljningsevenemanget. 

 

Webbmaterial – Tema 7

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Läroämnen
(till exempel) 

 • Modersmål 
 • Gymnastik 

Läs mer om målen på Miniföretagare och LP

Material

Det viktigaste på lektion 7

 • Se till att allt är klart inför höjdpunkten 
 • Miniföretagen är klara med bl.a. följande: 
 • Affärsidén och företagsnamnet 
 • Företagsprofilen, det vill säga logon och färgerna 
 • Hisstalet och sloganen 
 • Webbplatsen 
 • Produkter har tillverkats eller man har övat tillverkningen 
 • Eventuella tjänster har övats 
 • Barnen övar att skriva ett kvitto 
 • Barnen övar försäljningssituationen 

 

Mål för den lärande

 • Kan betjäna kunder 
 • Ser helheten: Allt som lärts under de tidigare lektionerna är nu klart 

 

LP 2016 

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 

Barnen uppmuntras att prova olika uttryckssätt och att uppskatta och kontrollera sin kropp samt använda den för att uttrycka känslor, åsikter och idéer. 

 

Vanliga frågor om lektion 7

F: Var ordnas de avslutande höjdpunkterna vanligen?  

S: Höjdpunkten kan ordnas i den egna skolan eller till exempel i ett lokalt köpcentrum. Höjdpunkten kan kombineras med något evenemang i skolan eller i närheten (julbasar, föräldrakväll, lördagsskoldag eller liknande). Miniföretagarprogrammets tidpunkt kan planeras enligt när höjdpunkten kunde ordnas optimalt. 

Back To Top