Skip to content

Tema 9 – Bokslutsfest

I det sista temat repeterar eleverna det som de lärt sig, gör en självutvärdering och ger respons till andra miniföretag.

Ofta får barnen fira att programmet är avlagt samt allt de lärt sig. Barnen får ge respons och man kan prata lite om vad de lärt sig under de tidigare lektionerna. Barnen kan också ge respons på varandras företag; vad som var bra och vad som kanske kunnat utvecklas. 

I slutet av det nionde temat:

  • studiehelheten betraktas som en helhet
  • varje miniföretagare får ett eget diplom.

Eleven:

  • övar sig att själv utvärdera sin prestation
  • övar sig att ge respons.

Använd Miniföretagarnas -bedömningsram som stöd för din bedömning.

Med hjälp av bedömningsramen kan eleven få en utvärdering under Miniföretagarna-programmet. Utvärderingen är en del av undervisningen och en del av att vara miniföretagare. Den är beskrivande och målet är att handleda och stöda elevens lärande samt att hjälpa miniföretagen att nå sina mål.

Ladda ner lärarens bedömningsram           Ladda ner elevens bedömningsram

Instruktioner för att använda bedömningsramen

Eleven får respons under Miniföretagarna-programmet som en del av undervisningen och miniföretagandet. Responsen är beskrivande och syftet är att vägleda den lärande i studierna och hjälpa eleven och mini-företagargruppen att nå sina mål.

Instruktioner

  • Ställ upp ett gemensamt mål för hela klassen. Skriv också ner elevernas och miniföre-tagens mål (t.ex. i samband med meritförteckningen i Miniföretagarhandboken).
  • Fundera på om du under programmet ska ge respons till eleverna var för sig eller till miniföretagsgrupperna. Eller bådadera?
  • Använd temats mål för kunnandet i bedömningen. Modifiera målen vid behov.
  • Använd verbal bedömning eller sifferbedömning enligt hur ni brukar göra i er skola.
  • Gör en mellanbedömning med eleven eller miniföretagsgruppen halvvägs i program-met.
  • Ge till slut en helhetsbedömning åt klassen, eleverna och miniföretagen. Bedöm lä-randeprocessen och hur målen uppnåtts.

Ansök till Miniföretagarnas final!

När programmet är på sluttampen och ni njuter av era erfarenheter kan ni ansöka om att vara med i Miniföretagarnas final. Evenemanget går av stapeln i Kampens köpcentrum, där Finlands bästa miniföretag samlas till en oförglömlig dag. De får sälja och presentera sina produkter och tjänster, pitcha på Kampens scen och tävla om titeln Årets Miniföretag. 

Finalen ordnas årligen i Helsingfors. Ni kan ansöka om att vara med om ni deltar i programmet under samma läsårhöst eller vår. 

Läs mer och ansök om att vara med

Vad händer under det nionde temat?

Titta här hur det andra temat ser ut och hur miniföretagarna tänker.

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska
Back To Top