skip to Main Content

Tema 9 – Bokslutsfest

Höjdpunkten ligger bakom er och det är dags att sammanfatta vad Miniföretagarna lärt sig.

Ofta får barnen ta med sig lite godis till den sista miniföretagarlektionen och fira att den slutliga höjdpunkten gick bra. Barnen får ge respons på programmet och man kan prata lite om vad de lärt sig under de tidigare lektionerna. Barnen kan också ge respons på varandras företag; vad som var bra och vad som kanske kunnat utvecklas. 

Webbmaterial – Tema 9

 

Videomaterialet är tills vidare tillgängligt på finska

Temats gång och material

Använd Miniföretagarnas -bedömningsram som stöd för din bedömning.

Med hjälp av bedömningsramen kan eleven få en utvärdering under Miniföretagarna-programmet. Utvärderingen är en del av undervisningen och en del av att vara miniföretagare. Den är beskrivande och målet är att handleda och stöda elevens lärande samt att hjälpa miniföretagen att nå sina mål.

Ladda ner lärarens bedömningsram           Ladda ner elevens bedömningsram

Instruktioner för att använda bedömningsramen

Eleven får respons under Miniföretagarna-programmet som en del av undervisningen och miniföretagandet. Responsen är beskrivande och syftet är att vägleda den lärande i studierna och hjälpa eleven och mini-företagargruppen att nå sina mål.

Instruktioner

 • Ställ upp ett gemensamt mål för hela klassen. Skriv också ner elevernas och miniföre-tagens mål (t.ex. i samband med meritförteckningen i Miniföretagarhandboken).
 • Fundera på om du under programmet ska ge respons till eleverna var för sig eller till miniföretagsgrupperna. Eller bådadera?
 • Använd temats mål för kunnandet i bedömningen. Modifiera målen vid behov.
 • Använd verbal bedömning eller sifferbedömning enligt hur ni brukar göra i er skola.
 • Gör en mellanbedömning med eleven eller miniföretagsgruppen halvvägs i program-met.
 • Ge till slut en helhetsbedömning åt klassen, eleverna och miniföretagen. Bedöm lä-randeprocessen och hur målen uppnåtts.

Det viktigaste på lektion 9

 • Sammanfattning av miniföretagarprogrammet: Vad har ni lärt er? 
 • Detaljerad rapport om försäljningen 
 • Respons 
  • Respons från barn till barn (vad var bra i kompisarnas företag och vad kunde ha utvecklats?) 
  • Lärarens respons 

 

Mål för den lärande

 • Övar sig att dela sina erfarenheter 
 • Identifierar kamraters styrkor och utvecklingsbehov och kan berätta konstruktivt om dem 
 • Kan bedöma sitt eget lärande 
 • Förstår att man kan uppnå vad som helst bara man är företagsam! 

LP 2016

K1 Förmåga att tänka och lära sig 

Barnen får hjälp att identifiera de naturligaste sätten för dem att lära sig. De får ytterligare övning i att planera arbete, sätta upp mål och bedöma sina framsteg. 

Ansök till Miniföretagarnas final!

När programmet är på sluttampen och ni njuter av era erfarenheter kan ni ansöka om att vara med i Miniföretagarnas final. Evenemanget går av stapeln i Kampens köpcentrum, där Finlands bästa miniföretag samlas till en oförglömlig dag. De får sälja och presentera sina produkter och tjänster, pitcha på Kampens scen och tävla om titeln Årets Miniföretag. 

Finalen ordnas årligen i Helsingfors. Ni kan ansöka om att vara med om ni deltar i programmet under samma läsårhöst eller vår. 

Läs mer och ansök om att vara med

Back To Top