Skip to content

Vanliga frågor

Vad är Miniföretagarna-programmet och för vem är det avsett?

Miniföretagarna är ett program i företagsamhetsfostran för klass 4-6 i lågstadiet. Barnen får lära sig om företagande och grunda egna miniföretag i 2-4 personers grupper. Programmet är en mångsidig helhet på nio teman, som kulminerar i en avslutande höjdpunkt som ordnas i slutet av programmet. 

Beställning och ibruktagande

Hur tas programmet i bruk? 

Det är lätt att ta programmet i bruk. Du kan läsa mer om programmet i webbmaterialet och sedan beställa materialet till din skola via beställningssidan. Materialet kommer vanligen inom en vecka efter beställningen, varefter ni kan planera programmet. 

Vid större beställningar (flera skolor, kommuner m.m.) ber vi er kontakta vår kundservice (se kontaktuppgifterna). 

Kostar programmet? 

Programmet är helt kostnadsfritt för skolorna. Bakom programmet står den ideella organisationen Ung företagsamhet och ekonomi NYT, som finansieras av olika aktörer. Därför kan vi erbjuda skolorna kostnadsfritt material för företagsamhetsfostran. 

Vi vet inte hur vi ska komma igång med programmet. Hurdan hjälp finns att få? 

Vi har försökt underlätta lärarens jobb genom att sammanställa material för varje tema på vår webbplats. Ung företagsamhet och ekonomi NYT regionkontor och kundservice hjälper skolor i frågor som rör programmet läsåret runt, så kontakta oss gärna. Du hittar mer information på sidan Kontaktuppgifter. 

Ordnas det utbildning som har att göra med programmet? Kostar den i så fall? 

Ung Företagsamhet och ekonomi rf utbildar lärare i hela landet både i miniföretagarprogrammet och i andra modeller för företagsamhetsfostran.

Program och innehåll

För vilka läroämnen i lågstadiet lämpar sig programmet? 

Programmet är en mångsidig helhet där olika läroämnen kan kombineras. Lärarenkäter har visat att det populäraste sättet att genomföra programmet är som ett valbart ämne, men många kombinerar också programmet med till exempel samhällslära (arbetsliv och entreprenörskap), matematik (prissättning och penninghantering), bildkonst (reklam och marknadsföring), modersmål (hisstal, interaktion och reklam) samt slöjd (tillverkning av produkter). 

Hur stöder programinnehållet läroplanen? 

Miniföretagarprogrammet främjar målsättningarna i LP2016. Programmet är ett projekt som berör flera områden i mångsidig kompetens. Programmet främjar barnens regionala identitet, initiativförmåga och gruppfärdigheter. Miniföretagarprogrammet är en helhet som stöder glädjen i lärande och upptäckande – lära genom att göra. Programmet uppmuntrar också barnen att på fritiden tillämpa det de lärt sig. 

Hur mycket tid ska man reservera för programmet och finns det någon särskild tidpunkt då programmet kan genomföras bäst? 

Programmet är planerat så att varje tema tar ungefär 1-2 lektioner. Om det här inte ger tillräckligt med tid för produkttillverkning eller andra förberedelser kan man använda extratimmar till det. Eleverna har emellertid ofta på eget initiativ och ivrigt tillverkat produkter också på sin fritid. 

Enligt lärarenkäterna har man i snitt använt cirka 20 timmar till programmet. Men programmet kan modifieras enligt hur mycket tid och resurser ni har till förfogande. 

Programmet kan beträffande tidpunkten kombineras med fest- eller temadagar, till exempel julbasarer eller påskevenemang. De populäraste tiderna för att ordna den avslutande höjdpunkten på programmet är november-december och april-maj. 

Hurudana företagsidéer kan barnen genomföra under programmet? 

Vi tycker att barnens egna idéer ska ges vingar. Oftast kommer barnens idéer från deras intressen, styrkor eller hobbyer. Vanliga idéer är bakverk, prydnader, kaféer eller smoothier, men också tjänster har blivit vanligare, till exempel motionsklubbar, evenemang, flätning av hår, stödtjänster inom sociala medier eller IT samt teater. 

Läraren uppmuntrar till originalitet och kreativitet, men ser också till att idéerna är genomförbara. Traditionella bakverk kan till exempel tas till en ny nivå. 

När ni funderar på idéer kan ni titta på videor på Miniföretagarnas YouTube-kanal, där produkter och tjänster presenteras. Titta också vad skolor delat på sociala medier under taggen #pikkuyrittäjät. 

Hur mycket hjälp behövs av föräldrarna? 

Programmet ger en utmärkt möjlighet att ta med familjerna i skolans verksamhet! Föräldrarna kan besöka lektionerna för att berätta om sitt arbete eller eventuellt företagande. De kan också erbjuda besök på sin arbetsplats eller stöda programmet hemifrån.  

Men det är viktigt att komma ihåg att det eleverna själva gör är det centrala i programmet. Det är alltså inte att rekommendera att föräldrarna eller läraren tillverkar produkter eller material åt eleverna, utan deras roll är att undervisa, stöda och hjälpa eleverna. 

 Hur fungerar programmets struktur i praktiken och får strukturen ändras? 

Programmets nio teman är uppbyggda så att de motsvarar målsättningar i grundskolornas läroplan. Vi har också angett i varje tema vilka läroämnens innehåll det passar ihop med. Vi uppmuntrar ändå lärarna att frimodigt utnyttja sina egna intresseområden och sitt kunnande i programmet. Programmet får gärna modifieras, till exempel genom att betona vissa teman mer eller ta med ytterligare teman, så länge grundstrukturen hålls som den är. 

Det är viktigt att komma ihåg att eleverna i miniföretagarprogrammet lär sig genom en process där de upptäcker, gör själva och interagerar med andra. 

Material

Hurdant material ingår i programmet? 

Till programmet finns både fysiskt (tryckt) material och tilläggsmaterial som finns på webben. Till det fysiska materialet hör en lärarhandbok, miniföretagarhandböcker åt eleverna, information åt föräldrarna samt T-shirts åt eleverna. Det här materialet skickas till skolan efter beställningen. 

Webbmaterialet består av instruktioner och tips för varje tema samt tilläggsmaterial, till exempel utskrivbara kvittomallar, diplom och namnskyltar. Detta tilläggsmaterial finns också samlat på Material-sidan. 

Kan jag använda samma material i flera år? 

Vi uppmuntrar skolorna till ansvarsfull användning av materalet. Emellertid är det utskrivbara materialet personligt eftersom eleverna gör uppgifter och anteckningar i sina handböcker. Varje grupp bör alltså få sina egna handböcker. När det gäller T-shirts kan skolorna gärna fundera över om de kunde behållas i skolan och användas i flera år för flera elevgrupper. Om ni deltagit i programmet tidigare kan ni beställa bara handböckerna och låta de nya eleverna använda samma T-shirts. Vi frågar om det här på beställningsblanketten. 

Får eleverna behålla T-shirtsen efter programmet? 

Allt programmaterial som skickas till skolan är skolans egendom. Om ni vill ge T-shirtsen till barnen kan ni göra det. Men enligt punkten här ovan uppmuntrar vi skolorna att behålla T-shirtsen och låta flera elevgrupper använda dem. Programmet är relativt kort och T-shirtsen håller bra att användas i flera år. 

Höjdpunkten och miniföretagarfinalen

Var kan vi ordna miniföretagarprogrammets avslutande höjdpunkt? 

Vanligen ordnas höjdpunkten i form av en basar antingen i skolans gymnastiksal eller i en lokal butik, ett köpcentrum eller ett föreningshus. Butiker och köpcentra är populära platser eftersom där finns kunder i vilket fall som helst, vilket är en fördel med tanke på försäljning och kundmöten. Det lönar sig att välja lokal enligt evenemangets karaktär. 

Vad är miniföretagarfinalen och hur kan man delta i den? 

Vid miniföretagarfinalen belönar vi årligen de aktivaste aktörerna och kröner läsårets bästa miniföretag. Finalen ordnas varje vår i Helsingfors. Miniföretagarna är med vid en mässa i Kampens köpcentrum, där de säljer sina produkter eller presenterar sina tjänster och får hålla försäljningspresentationer på köpcentrets estrad. 

Evenemanget ordnas som en del av Ung företagsamhet och ekonomi rf:s Våga vara företagsam-final, som samlar hundratals unga företagare från alla skolstadier till tävlingen i Helsingfors. 

Alla miniföretag som deltagit i programmet under läsåret kan ansöka om att delta i finalen. Ansökningstiden börjar på hösten och slutar 3-4 veckor före finalen. Du kan kolla aktuell information på den här sidan. 

Beskattning, försäkringar, tillstånd och pengar

Elevernas affärsidéer, till exempel tillverkning av bakverk eller prydnader, kräver ett visst startkapital. Var får man startkapitalet? 

Enligt principen om gratis grundläggande utbildning uppmuntrar vi skolorna att hitta på lösningar för att ordna med startkapitalet. Ofta kommer ändå startkapitalet eller tillbehören från elevernas hem. Då bör dessa utgifter beaktas allra först vid bokslutet, så att kostnaderna ersätts till familjerna. Då är det som ett lån som tas för att starta ett företag. 

Ett alternativ är att skaffa sponsorer till programmet till exempel bland lokala företagare, som kan erbjuda eleverna exempelvis tillbehör för produkter. Ni kan också fundera på om ni kan utnyttja cirkulär ekonomi och återanvända resurser som redan finns till förfogande.  

Eftersom största delen av miniföretagen satsar på produkter vill vi också uppmuntra er att fundera på idéer till serviceföretag som inte kräver investeringar. Om ni vill kan ni också samla startkapital genom att utföra små tjänster, som städning, gårdsarbete eller att hålla klubbar, varefter ni kan använda kapitalet till att utveckla produkter för höjdpunkten. 

Hur fungerar beskattningen i programmet? 

Miniföretagandet är ett tryggt sätt att som en del av skolundervisningen prova sina idéer, prova på arbete och på företagande. Eftersom pengarna vanligen samlas in till klassens eller gruppens gemensamma kassa, till exempel till klassutfärder, får den enskilda eleven inga inkomster och verksamheten är skattefri. Summan får emellertid inte överstiga 10 000 euro. Skattemyndigheten ställer sig väldigt positiv till miniföretagarprogrammet och har definierat verksamheten som övningsverksamhet som man inte behöver betala skatt på. Skatter diskuteras ändå på en lektion på allmänt plan som en del av samhällets verksamhet. 

Läs mer här nedanför om hur man gör med elevers inkomster. 

Hur gör man om eleverna själva får inkomster från försäljningen i programmet? 

Om man i gruppen beslutar att varje företag eller elev förtjänar pengar åt sig själv måste man beakta vissa regler. På sidan skatt.fi finns skattemyndighetens officiella instruktioner om beskattningen i samband med Ung företagsamhet och ekonomi rf:s studieprogram. 

Du kan läsa instruktionerna här. 

Inkomsten från miniföretagarprogrammet är inte beskattningsbar inkomst eftersom programmet är en helhet i skolundervisningen, med det primära syftet att lära. Inkomsterna är inte heller så stora att de skulle räknas som beskattningsbar inkomst. 

Behöver man ett separat bankkonto eller bokföring i programmet? 

Man måste inte ha ett separat konto för programmet. Men det är viktigt att tydligt skilja på elevers, föräldrars och skolans penningrörelse och miniföretagens penningrörelse. 

Försäljningen kan göras kontant eller med MobilePay- eller Pivo-mobilbetalning. I vilket fall som helst är det viktigt att skriva kvitto på all försäljning och se till att alla pengar som kommer in kan spåras klart. 

Hurdana försäkringar har eleverna i programmet? 

Ung företagsamhet och ekonomi NYT har en ansvarsförsäkring för verksamheten under programmet. Den ersätter skador som orsakas åt kunder av företagen som grundats under miniföretagarprogrammet, med upp till 500 000 euro. Försäkringen har en självrisk på 600 euro. Du kan få mer information om försäkringar genom att fråga vår kundservice. 

Eftersom programmet är en del av skolundervisningen kompletterar skolornas egna försäkringar det här skyddet. Programmet är därför ett tryggt sätt att lära sig genom att göra. 

Behöver man tillstånd för att tillverka och sälja till exempel livsmedel? 

Livsmedelstillverkning i samband med programmet kräver inte tillstånd eftersom verksamheten är kortvarig. När verksamheten inte är näringsverksamhet, försäljningen är av engångstyp och sker högst 12 dagar per år, behövs inga tillstånd. 

Mer information finns i dessa Livsmedelsverkets (tidigare Evira) instruktioner på sidan 2. (Pop up-verksamhet och skolklassers verksamhet) 

Pikkuyrittäjät -mobilspelet

Pikkuyrittäjät -mobilspelet är ett spel som gör det roligare och mångsidigare att lära sig om företagande och arbetslivsfärdigheter. Spelet finns tillgängligt endast på finska och här kan du läsa mer om hur spelet tas i bruk och används.

Teman och klassutfärder

Hurudana teman och betoningar kan man ha i programmet? 

Miniföretagarprogrammet passar många olika teman. Det är en färdig helhet för företagsamhetsfostran, men genom att kombinera det med till exempel en klassutfärd får ni ett konkret mål att förtjäna pengar till. 

Ni kan också fundera om ni i programmet vill betona exempelvis motion, cirkulär ekonomi eller matsvinn. Ni kan kombinera flera teman i den praktiskt inriktade undervisningen. När barnen själva kommer med idéer, planerar och genomför konkreta saker kring ett visst tema blir lärandet också effektivare. 

Nationella och kommunala riktlinjer om klassutfärder har orsakat oklarheter. Hur lämpar sig miniföretagarprogrammet för medelanskaffning till klassutfärder eller lägerskolor? 

Miniföretagarprogrammet har på senare år blivit ett populärt sätt att skaffa pengar för klassutfärder och lägerskolor. Det kostnadsfria programmet för företagsamhetsfostran ger barnen möjlighet till ansvarsfull verksamhet som ökar deras delaktighet och där de kan använda sina egna idéer och styrkor. Efter programmet är det trevligt att åka på klassutfärd eller lägerskola med pengar eleverna tjänat med sitt eget arbete som en del av skolundervisningen. 

Miniföretagarprogrammet är alltid kostnadsfritt. Barnen behöver alltså inte be om pengar hemifrån utan kan själva delta i att tjäna pengar med sin verksamhet och sitt arbete. Föräldrarna behöver alltså inte heller hålla på och baka och sälja eller samla in pengar till klassen på annat sätt. 

Alla elever ska enligt dagens regler ha samma möjligheter att vara med på klassutfärder och miniföretagarprogrammet erbjuder en konkret modell för det. När programmet är en del av undervisningen kan alla elever delta i att samla ihop pengar till klassutfärden. Samtidigt finns det plats för olika roller: alla behöver inte vara kanonförsäljare utan en del kan utföra viktigt arbete i bakgrunden och till exempel förbereda produkter. 

Vi är medvetna om riktlinjerna som finns i många kommuner om medelanskaffning. Programmet anses inte strida mot dagens riktlinjer. 

Vid medelanskaffning bör man följa allmänna regler om klassutfärder.  

Ni kan också läsa skattemyndighetens riktlinjer om miniföretagen via den här länken. 

Beställ kostnadsfritt material till din skola.

Back To Top