Skip to content

Yrittäjyys on yksi EU:n listaamista elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Mitä elinikäinen oppiminen on? Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan nimensä mukaisesti ihmisen kykyä oppia uusia asioita läpi elämän. Elinikäisen oppimisen taito on nykypäivänä välttämätön, sillä yhteiskunta ja työelämä muuttuvat nopealla tahdilla ja yksilön on voitava sopeutua tähän muutokseen. (lähde: peda.net) Euroopan komissio on…

Read more
Back To Top