Skip to content

Talouskasvatus peruskoulussa – maksuttomat ohjelmat opetuksen tueksi

  • Blogi

Nuorista vähemmistö kokee saavansa riittävästi talousopetusta koulussa ja opettajat kaipaavat työkaluja opetuksen tueksi. Lähes kaikki pitävät taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä, mutta oppilaitosten ei koeta antavan nuorille riittäviä talousosaamisen valmiuksia. Lähde

Voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tukee opettajien työtä ja nuorten talouskasvatusta useamman maksuttoman opinto-ohjelman voimin. Myös Pikkuyrittäjät on osa NY:n ohjelmatarjontaa.

Tässä artikkelissa esittelemme kolme maksutonta opinto-ohjelmaa talousopetuksen tueksi.

Talouskasvatus peruskoulussa:

Pikkuyrittäjät 4.-6. lk: Yhdeksän teeman kokonaisuus oman pikkuyrityksen ideoimiseen ja toteuttamiseen. Viidennellä oppitunnilla puhutaan rahasta sekä pohditaan tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua sekä mistä hinta muodostuu. Pikkuyrityksille suunnitellaan omat hinnastot. Lisäksi puhutaan kuiteista, joita lapset antavat myöhemmin loppuhuipentumassa myymistään tuotteista tai palveluista. Ohjelma opettaa taloustaitoja hauskalla ja käytännönläheisellä tavalla.

HundrED.org valitsi Pikkuyrittäjät -ohjelman maailman kymmenen parhaan taloustaitoinnovaation joukkoon syksyllä 2019. Lue lisää

Tilaa maksuttomat Pikkuyrittäjät-materiaalit koulullesi.

 

Zaldo 4.-6. ja 7.-9. lk: Zaldo totuttaa koululaiset taloudelliseen ajatteluun. Tiiviit tietopaketit ja helposti samaistuttavat, käytännölliset esimerkit tuovat talouden päälinjat ja keskeisimmät käsitteet käden ulottuville leppoisassa hengessä.

Alakoulun yläluokille suunnattu Mini-Zaldo, ja myöhemmin myös yläkoululaisten Zaldo, muodostavat yhtenäisen ja kattavan oppimiskokemuksen talouden ilmiöistä.

Tutustu Zaldo-oppimisympäristöön ja harjoittele taloustaitoja luokkasi kanssa.

 

Oma talous 7.-9. lk: Kahdeksan teeman kokonaisuus työelämävalmiuksien ja taloudenhallinnan harjoitteluun. Ohjelma kannustaa nuoria pohtimaan omia mielenkiinnonkohteita, työelämän perusvalmiuksia sekä omaa talouden hallintaa. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan toimimaan yhteistyössä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Tutustu Oma talous -ohjelmaan ja tilaa maksuttomat materiaalit koulullesi.

Tutustu myös muihin voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmiin.

Back To Top