Skip to content

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Pikkuyrittäjät-ohjelma ja kenelle se on tarkoitettu?

Pikkuyrittäjät on alakoulujen 4.-6. luokkalaisille suunnattu yrittäjyyskasvatusohjelma, jossa lapset tutustuvat yrittäjyyteen ja perustavat 2-4 hengen ryhmissä oman pikkuyrityksensä.

 

Tilaaminen ja käyttöönotto

Kuinka ohjelman voi ottaa käyttöön?

Ohjelman käyttöönotto on helppoa. Voit tutustua ohjelmaan verkkomateriaalien välityksellä, jonka jälkeen voit tilata materiaalit koulullesi Tilaa-sivun kautta. Materiaalit saapuvat yleisesti viikon sisällä tilauksesta, jonka jälkeen pääsette suunnittelemaan käyttöönottoa.

Suuremmissa tilauksissa (useampi koulu, kuntakohtaiset asiat ym.) pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme (katso yhteystiedot).

Onko ohjelma maksullinen?

Ohjelma on täysin maksuton kouluille. Ohjelman taustalla on voittoa tavoittelematon järjestö Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry, joka toimii eri toimijoiden rahoituksella. Tämän vuoksi voimme tarjota kouluille maksuttomia materiaaleja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen kouluissa.

Emme ole varmoja, kuinka pääsisimme alkuun ohjelman toteuttamisessa.
Millaista apua voimme saada?

Olemme pyrkineet helpottamaan opettajan työtä käyttöönoton osalta laatimalla teemakohtaista materiaalia verkkosivuillemme. Nämä materiaalit ja ohjelmasta tuotetut videot antavat hyvän peruskuvan siitä, millainen ohjelma on rakenteeltaan. 

Järjestetäänkö ohjelmaan liittyen koulutuksia? Ovatko nämä maksullisia?

Nuorten yrittäjyys ja talous ry kouluttaa valtakunnallisesti opettajia sekä Pikkuyrittäjät-ohjelmaan, että myös laajemmin yrittäjyyskasvatuksen malleihin.

Ohjelma ja sisällöt

Mihin oppiaineisiin ohjelma soveltuu alakoulussa?

Ohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, jossa voidaan yhdistellä hyvin eri oppiaineita. Opettajakyselyiden perusteella suosituin tapa toteuttaa ohjelmaa on valinnaisaine, mutta monet yhdistävät ohjelmaan myös esimerkiksi yhteiskuntaopin (yrittäjyys- ja työelämäasiat), matematiikan (hinnoittelu ja rahaliikenne), kuvaamataidon (mainonta ja markkinointi), äidinkielen (myyntipuheet, vuorovaikutus ja mainokset) sekä käsityötunteja (tuotteiden valmistus).

Tutustu aiheeseen tarkemmin tällä sivulla.

Kuinka ohjelman sisällöt tukevat opetussuunnitelmaa?

Pikkuyrittäjät-ohjelma tukee OPS2016-tavoitteiden toteutumista. Ohjelma on kouluille projekti, jossa käydään läpi laaja-alaisen osaamisen alueita.

Ohjelma tukee lasten alueellisen identiteetin, oma-aloitteisuuden ja ryhmätaitojen muodostumista. Pikkuyrittäjät-ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa – tekemällä oppien. Lisäksi ohjelma kannustaa lapsia soveltamaan käsiteltyjä asioita vapaa-ajallaan.

Tutustu tarkemmin Pikkuyrittäjät-ohjelman OPS-näkökulmaan tällä sivulla.

Kuinka paljon ohjelman toteuttamiseen tulisi varata aikaa ja onko jotakin aikaa, jolloin ohjelman toteuttaminen on parasta?

Ohjelma on suunniteltu siten, että jokaiseen teemaan käytettäisiin noin 1-2 oppituntia. Mikäli tuotteiden valmistamiseen ja muuhun valmisteluihin ei jää riittävästi aikaa, voi tätä varten käyttää hieman lisätunteja. Oppilaat ovat yleisesti kuitenkin myös oma-aloitteisesti ja innokkaasti tehneet esimerkiksi tuotteiden valmistusta myös vapaa-ajallaan.

Opettajakyselyiden perusteella ohjelmaan on käytetty keskimäärin noin parikymmentä tuntia. Ohjelmaa voi kuitenkin mukauttaa ja painottaa sen mukaan, minkä verran aikaa ja resursseja on käytössä.

Ohjelma voidaan yhdistää ajallisesti erilaisiin juhla- ja teemapäiviin, kuten järjestää joulumyyjäisiä tai pääsiäistapahtumia. Yleisesti suosituimmat ajankohdat loppuhuipennusten järjestämiselle ovat marras-joulukuussa ja huhti-toukokuussa.

Millaisia yritysideoita lapset voivat toteuttaa ohjelmassa?

Meidän mielestämme lasten omille ideoille tulisi antaa siivet. Tyypillisimmin ohjelmassa lapset lähtevät liikkeelle omista kiinnostuksitaan, vahvuuksistaan tai harrastuksistaan. Tyypillisimpiä ideoita ovat leivonnaiset, koristeet, kahvilat tai smoothiet, mutta myös palveluideat ovat yleistyneet, kuten liikuntakerhot, tapahtumat, letityspalvelut, some- tai IT-apupalvelut tai näytelmät.

Opettaja kannustaa omaperäisyyteen ja kekseliäisyyteen, mutta samalla pitää huolen siitä, että ideat ovat toteuttamiskelpoisia. Perinteiset leivonnaiset saadaan vietyä seuraavalle tasolle

Ideoita pohtiessa voi tutustua Pikkuyrittäjien YouTube-kanavalta löytyviä videoihin, joissa esitellään tuotteita ja palveluita. Katsokaa lisäksi koulujen jakamia sisältöjä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #pikkuyrittäjät

Kuinka paljon vanhempien apua tarvitaan toteutuksessa?

Ohjelma on oiva tapa ottaa myös kotiväki mukaan koulun toimintaan! Vanhemmat voivat vierailla oppitunneilla kertomassa omasta työstään tai mahdollisesta yrittäjyydestään, voivat tarjota vierailua omalla työpaikalleen tai voivat olla tukemassa ohjelman etenemistä kotoa käsin. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että oppilaiden oma tekeminen on ohjelman keskiössä. Näin ollen ei ole suositeltavaa, että vanhemmat tai opettaja valmistaa tuotteita tai materiaalia oppilaiden puolesta, vaan heidän roolinsa on opettaa, tukea ja auttaa oppilaita eteenpäin tässä.

Miten ohjelman rakenne toimii käytännössä  ja saako rakennetta muuttaa?

Ohjelman yhdeksän teemaa on laadittu siten, että ne vastaavat peruskoulujen opetussuunnitelman tavoitteita. Olemme myös merkinneet teemoihin, minkä oppiaineen sisältöjä teeman asiat vastaavat.

Kannustamme kuitenkin opettajia tuomaan rohkeasti omia kiinnostuksia ja osaamista mukaan ohjelmaan. Ohjelmaa saa ja kannattaa soveltaa, painottaen tiettyjä teemoja enemmän tai tuomalla lisäteemoja mukaan, kunhan ohjelman perusrakenne  säilyy samanlaisena.

On tärkeää muistaa, että Pikkuyrittäjät-ohjelmassa oppilaat oppivat tietyn prosessin kautta, joka syntyy oivaltamalla, tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Materiaalit

Mitä materiaaleja ohjelmaan sisältyy?

Ohjelmassa on olemassa sekä fyysisiä materiaaleja, että verkosta löytyviä lisämateriaaleja. 

Ohjelman fyysisiin materiaaleihin kuuluvat printtiopas opettajalle, pikkuyrittäjän käsikirjat oppilaille, tiedote ohjelmasta kotiväelle sekä ohjelman t-paidat kaikille oppilaille. Nämä materiaalit lähetetään koululle tilauksen jälkeen.

Ohjelman verkkomateriaalit ovat sisällytettynä Näin se toimii-sivun teemakohtaisiin läpivienteihin. Materiaaleista löytyy teemakohtaisten ohjeistusten ja vinkkien lisäksi tarpeellisia lisämateriaaleja, kuten kuittipohjia, diplomipohja ja nimikylttipohjia. Nämä liitemateriaalit löytyvät myös kootusti Materiaalit-sivulta.

Lisäksi olemme kehittäneet ohjelman teemoja syventämään mobiilipelin, jonka koulut saavat käyttöön myös maksuttomasti osana ohjelmaa. Tutustu mobiilipeliin tarkemmin tältä sivulta.

Voinko käyttää samaa materiaalia useampana vuotena?

Kannustamme kouluja vastuulliseen materiaalinkäyttöön. Ohjelmaan kuuluvat printtimateriaalit ovat kuitenkin yksilöllisiä, sillä oppilaat tekevät tehtäviä ja merkintöjä käsikirjaan. Näin ollen jokaiselle ryhmälle tulisi tilata omat oppaat.

T-paitojen osalta kannustamme kouluja kuitenkin pohtimaan, voisiko paitoja kierrättää useamman vuoden koulussa koulukohtaisina paitoina. Mikäli olette olleet aiemmin mukana ohjelmassa, voitte tilata pelkät oppaat ja kierrättää paidat uusille oppilaille. Kysymme tätä asiaa tilauslomakkeella.

Saavatko oppilaat t-paidat omaksi?

Kaikki kouluille lähetetyt ohjelmamateriaalit ovat koulujen omaisuutta. Mikäli haluatte antaa t-paidat oppilaille omaksi, tämä on myös mahdollista.

Ylempänä olevan kohdan mukaisesti kannustamme kuitenkin kouluja kierrättämään paitoja uusille oppilaille, sillä ohjelma suoritetaan suhteellisen lyhyessä ajassa, jolloin paidat kestävät myös useampivuotista käyttöä.

Loppuhuipennukset ja Pikkuyrittäjät-finaali

Missä voimme järjestää Pikkuyrittäjät-ohjelman loppuhuipennuksen?

Yleisimmin loppuhuipennukset järjestetään myyjäistapahtuman muodossa joko koulun liikuntasalissa tai paikallisen kaupan, kauppakeskuksen tai seuratalon tiloissa.

Kaupat ja kauppakeskukset ovat suosittuja paikkoja myös siksi, että niissä asiakasvirtaa on jo valmiiksi, joka voi olla kannattavampaa myyntitilanteiden ja asiakaskohtaamisten kannalta. Tila kannattaa kuitenkin aina katsoa tapahtuman luonteen mukaisesti.

Onko teillä jotain esitteitä/julisteita jossa selitettäisiin tätä lopputapahtunaa ulkopuolisille?

Kannustamme ohjelmassa oppilaiden oman kädenjäljen näkymiseen! Julisteiden tekeminen on yksi opettavainen prosessi ohjelman aikana ja näin saatte myös materiaalista oman toimintanne näköistä. 

Voitte toteuttaa julisteet osana kuvaamataidon tunteja tai hyödyntää esimerkiksi ilmaista Canva-sovellusta tehden materiaalit digitaalisesti.

Mikä on Pikkuyrittäjät-finaali ja kuinka sinne voi päästä mukaan?

Palkitsemme vuosittain aktiivisimpia mukana olevia toimijoita ja kruunaamme samalla lukuvuoden parhaan pikkuyrityksen Pikkuyrittäjät-finaalissa.

Finaali järjestetään keväisin Helsingissä, jossa pikkuyrittäjät myyvät tuotteitaan tai esittelevät palveluitaan sekä pääsevät kauppakeskuksen lavalle pitämään myyntipuheensa.

Tapahtuma järjestetään osana Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n Uskalla Yrittää -finaalia, joka kokoaa satoja nuoria yrittäjiä kaikilta kouluasteilta kilpailemaan Helsinkiin.

Finaaliin voivat hakea kaikki lukuvuoden aikana ohjelmassa mukana olleet pikkuyritykset. Finaalin haku avautuu aina lukuvuoden syksyllä ja päättyy 3-4 viikkoa ennen finaalia. Voit tarkistaa ajankohtaiset tiedot aina tältä sivulta.

Verotus, vakuutus, lupa- ja raha-asiat

Oppilaiden liikeideat, kuten leivonnaiset tai koristeet, tarvitsevat alkupääomaa tarvikkeiden hankkimiseen. Kuinka alkupääoma rahoitetaan?

Yleisesti ottaen maksuttoman perusopetuksen käytäntöjä noudattaen kannustamme kouluja keksimään ratkaisuita alkupääoman rahoittamiseen. Usein alkupääomaa varten rahoitus tai tarvikkeet tulevat kuitenkin kotoa, jolloin nämä tulee huomioida ensimmäisenä tilinpäätöstä tehdessä ja korvata aiheutuneet kulut takaisin kotiväelle. Tällöin kyseessä on ns. laina yrityksen käynnistämiseen.

Yksi vaihtoehto on hankkia ohjelmaan sponsoreita esimerkiksi paikallisista kauppiaista tai muista yrittäjistä, jotka voivat tarjota oppilaille esim. tarvikkeita tuotteita varten. Lisäksi voitte pohtia, voisitteko hyödyntää kiertotalous-näkökulmaa ja hyödyntää olemassa olevia resursseja uusiokäytössä. 

Koska suurin osa pikkuyrityksistä painottaa ideoitaan tuotteisiin, kannustamme myös pohtimaan palveluyritysten ideoita, jotka eivät vaadi alkuinvestointeja. Voitte myös halutessanne kerätä alkupääomaa tekemällä pieniä palveluita, kuten siivousta, pihatöitä tai kerhovetämistä, jonka jälkeen voitte pääomalla kehittää tuotteita loppuhuipennusta varten.

Millaisia vakuutuksia oppilaille on ohjelmaa varten?

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:llä on ohjelmaa varten toiminnan vastuuvakutus, joka kattaa Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana perustettujen yritysten toiminnasta asiakkaalle koituneiden vahinkojen korvauksen 500 000 euroon saakka. Vakuutuksessa on 600 euron omavastuuosuus. Saat lisätietoa vakuutuksista kysymällä asiakaspalvelustamme.

Kuinka verotusasiat toimivat ohjelmassa?

Pikkuyrittäjät-ohjelma on turvallinen tapa kokeilla osana koulun opetusta omia ideoita, työntekoa ja yrittäjyyttä. Koska yleisesti rahaa kerätään luokan tai ryhmän yhteiseen kassaan esimerkiksi luokkaretkiä varten, ei tästä synny yksittäiselle oppilaalle minkäänlaista tuloa ja toimintaa voi toteuttaa verovapaasti. Summa ei saa kuitenkaan ylittää yli 10 000 euroa. Lue lisää tästä.

Verottaja suhtautuu Pikkuyrittäjät-ohjelman toimintaan hyvin positiivisesti, sekä on linjannut omilla sivuillaan toiminnan harjoitustoiminnaksi, josta ei tarvitse maksaa veroja. Veroista kuitenkin puhutaan tunnilla yleisellä tasolla osana yhteiskunnan toimintaa.

Lue alapuolelta lisää, kuinka oppilaskohtaisten tulojen kanssa toimitaan.

Kun oppilaat saavat tuloja ohjelman kautta tehdystä myynnistä, kuinka näiden kanssa toimitaan?

Mikäli ryhmässä päätetään, että jokainen yritys tai oppilas kerää rahaa itselleen, tulee ottaa huomioon erilaiset linjaukset. Vero.fi -sivuilta löytyy verottajan virallinen lausunto verotukseen liittyen. Pääset tutustumaan ohjeistukseen tästä.

Pikkuyrittäjät-ohjelmasta saatu tulo ei ole veronalaista tuloa, sillä ohjelma on koulun opetuksessa toimiva kokonaisuus, jonka ensisijaisena tarkoituksena on oppiminen, eikä myöskään tulo ole niin suurta, että siitä aiheutuisi verotettavaa tuloa.

Täytyykö ohjelmaa varten olla erillinen pankkitili tai kirjanpito?

Ohjelmaa varten ei ole pakollista olla erillistä tiliä. On kuitenkin tärkeää selkeästi pitää oppilaiden, vanhempien tai koulun oma rahaliikenne ja Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana liikkuva rahaliikenne selkeänä.

Varat voi kerätä myynnistä käteisenä tai käyttämällä esimerkiksi MobilePay- tai Pivo-mobiilimaksutapoja. Kaikissa tapauksissa tärkeää on kuitenkin tehdä kuitit kaikista myynneistä ja pitää huolta, että kaikki kerätyt rahat saadaan lopulta selkeästi jäljitettyä.

Lue lisää vinkeistä kirjanpitoon ja rahaliikenteeseen verkkomateriaaleista.

Millaisia vakuutuksia oppilaille on ohjelmaa varten?

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:llä on ohjelmaa varten toiminnan vastuuvakutus, joka kattaa Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana perustettujen yritysten toiminnasta asiakkaalle koituneiden vahinkojen korvauksen 500 000 euroon saakka. Vakuutuksessa on 600 euron omavastuuosuus. Saat lisätietoa vakuutuksista kysymällä asiakaspalvelustamme.

Koska ohjelma on osana koulun toimintaa ja opetusta, myös koulujen omat vakuutukset täydentävät tätä siten, että ohjelma on turvallinen tapa opetella asioita tekemällä oppien.

Tarvitaanko esimerkiksi elintarvikkeiden valmistamiseen ja myyntiin jotakin lupia?

Ohjelman puitteissa tehty toiminta elintarvikkeiden parissa ei tarvitse erillisiä lupia, sillä toiminta on lyhytkestoista. Kun toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista, myyntitapahtumat ovat kertaluontoisia ja tapahtuu korkeintaan 12 päivänä vuodessa, ei lupavaatimuksia ole.

Lisätietoa löytää tästä Ruokaviraston (entinen Evira) ohjeistuksesta sivulta 2. (Pop up-toiminta sekä koululuokkiin viittava toiminta)

Mobiilipeli ja järjestelmät

Mikä on Pikkuyrittäjät-mobiilipeli ja kuinka se otetaan käyttöön?

Pikkuyrittäjät-mobiilipeli on oppimispeli, joka käsittelee yritteliäisyyttä, työelämätaitoja ja talouden hallintaa. Peli on kehitetty, jotta oppiminen ja taitojen harjoittelu olisi entistäkin hauskempaa ja monipuolisempaa. Pelissä syvennetään oppituntien teemojen sisältöjä. 

Mobiilipelin käyttöönoton ohjeistus löytyy tältä sivulta. Mobiilipelin käyttöönotto tapahtuu siten, että opettaja rekisteröityy pelin hallintasivulle ja luo opetusryhmän peliin, jonka jälkeen oppilaat pääsevät koodilla tekemään ryhmät peliin.

Ota huomioon, että opettajan rekisteröinti on pakollinen, jotta oppilaat pääsevät kirjautumaan peliin. Opettaja pääsee näin ollen seuraamaan oppilaiden etenemistä ja suorituksia ohjelman aikana.

Kuinka mobiilipeliin luodaan tiimit ja voiko opettaja muuttaa näitä jälkeenpäin?

Mobiilipelin käyttöönotto tapahtuu siten, että opettaja luo ryhmän osoitteessa opettajat.pikkuyrittajat.fi. Ryhmän luomisen jälkeen oppilaat asentavat mobiilipelin laitteisiinsa, avaavat sovelluksen ja liittyvät opettajan luomalla luokkakoodilla osaksi ryhmää.

Tämän jälkeen he keksivät itselleen kuvitteellisen käyttäjänimen ja määrittävät salasanan. Kun tiimejä aletaan muodostaa, kaikkien pikkuyritysryhmässä olevien oppilaiden tulisi olla tiimin muodostamisvaiheessa samanaikaisesti näkymässä. He muodostavat ryhmänsä ja siirtyvät sisälle peliin.

Mikäli yhtäaikainen tiimin muodostaminen ei onnistu, opettaja voi käydä sallimassa yhden oppilaan yritykset avaamalla opetusryhmän hallintasivulla sekä aktivoimalla tämän toiminnon. Tämän jälkeen jokainen oppilas voi siirtyä sisälle peliin myös yksin.

Mikäli joku oppilas haluaa liittyä myöhemmin mukaan, voi kuka tahansa tiimin nykyisistä jäsenistä katsoa luokkakoodin alapalkin profiilikuvasta aukeavalta sivulta alareunasta, antaa kyseiselle oppilaalle ja hän voi liittyä mukaan koodilla.

Jos oppilaat liittyvät yrityksettöminä tai jäseniä täytyy siirtää jälkikäteen, tämä onnistuu opettajan hallintasivulta avaamalla opetusryhmä sekä oppilaan kohdalla menemällä valikkoon ”Aseta yritys”.

Tarkemmat ohjeet löytyvät mobiilipelin oppaasta (.pdf)

Voiko ohjelman suorittaa pelkästään mobiilipelin avulla?

Vaikka mobiilipelistä löytyy samat teemat kuin oppituntien teemoista, tunneilla tapahtuva oikea vuorovaikutus ja tekeminen ovat pääosassa ohjelmaa. Ohjelmaa ei voi suorittaa siis pelkästään mobiilipelin avulla, vaan se toimii syventävänä lisämateriaalina ohjelmaan.

Minulla on ongelmia mobiilipelin kanssa. Kuinka saan apua?

Mobiilipelistä on luotu erillinen opas opettajalle, josta löytyy perustiedot sovellukseen liittyen. Pääset lukemaan oppaan tästä linkistä.

Suosittelemme myös tarkastamaan vaihe vaiheelta-laaditun ohjeistuksen mobiilipelin sivulta tästä linkistä.

Mikäli ongelmasi ei ratkea, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme, niin autamme teitä eteenpäin.

En saa luotua uutta ryhmää mobiilipeliin. Mikä voisi olla vikana?

Yleisimmät ongelmat uuden ryhmän luomiseen liittyvät nimeämiseen. Ensiksi, ryhmän nimeksi kannattaa laittaa jokin uniikki nimi, jota ei ole aiemmin ollut käytössä itsellä (esim. Koulu 5B kevät). 

Luokkakoodin osalta sen nimeämiseen on enemmänkin rajoituksia. Luokkakoodin tulee olla yli kuusi merkkiä pitkä eikä se saa sisältää ääkkösiä tai erikoismerkkejä.

Mikäli ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oppilaat lisäävät kuvia ja videoita mobiilipeliin. Onko tietoturva-asiat huomioitu tämän osalta?

Otamme tietoturva-asiat vakavasti lasten tuottaman sisällön osalta. Oppilaat rekisteröityvät peliin kuvitteellisella käyttäjätunnuksella, eikä heidän tunnistettavia henkilötietoja kysytä missään vaiheessa.

Kuvat ja videot sekä muu sisältö, joita oppilaat tuottavat pelin sisällä, näkyvät ainoastaan oman yritysryhmän jäsenille sekä ryhmän luoneelle opettajalle. 

Sisältö tallennetaan suojatulle palvelimelle ja tyhjennetään säännöllisin väliajoin.

Minulla on ongelmia pikkuyrittajat.fi -verkkosivujen / mobiilipelin opettajan hallintasivun kanssa. Mitä toimenpiteitä minun tulisi kokeilla ensin?

Ohjelman verkkosivujen materiaalit tulisi olla helposti saatavilla ja toimia kaikilla verkkoselaimilla. Mikäli kohtaat ongelmia sivuillamme, suosittelemme ensisijaisesti kokeilemaan toista selainta tai tyhjentämään selaimen välimuistin.

Mikäli kohtaat ongelmia mobiilipelin hallintasivun kanssa, kuten olet unohtanut salasanan, voit palauttaa sen itse sähköpostisi avulla tällä sivulla.

Mikäli jokin sivu ei lataudu tai toimi oikein, tyhjennä välimuisti tai kokeile toista selainta. Mikäli ongelmat jatkuvat useamman yrityksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Teemat ja luokkaretket

Millaisia teemoja tai painotuksia ohjelmaan voidaan sisällyttää?

Pikkuyrittäjät-ohjelman etuna on, että se taipuu hyvin monenlaisiin teemoihin. Ohjelma on valmis yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus, mutta yhdistämällä siihen esimerkiksi luokkaretkiprojektin, saatte rahankeräykselle konkreettisen tavoitteen.

Voitte myös pohtia, voisiko ohjelmaa painottaa esimerkiksi liikunta-, kiertotalous- tai ruokahävikkiteemaiseksi. Näin ollen voitte yhdistää useamman teeman käytännönläheiseen opetukseen. Kun lapset suunnittelevat, ideoivat ja toteuttavat itse konkreettisia asioita tietyn teeman ympärille, oppiminen on myös tehokkaampaa.

Valtakunnalliset tai kunnalliset linjaukset luokkaretkivaroista ovat aiheuttaneet epäselvyyttä. Kuinka Pikkuyrittäjät-ohjelma soveltuu luokkaretkiä tai leirikouluja varten?

Pikkuyrittäjät-ohjelma on tullut viime vuosina suosituksi tavaksi luokkaretki- ja leirikouluvarojen keräämisessä. Maksuton alakoulujen yrittäjyyskasvatuksen ohjelma on lapsille osallisuutta tukevaa vastuullista tekemistä, jossa heidän omat ideansa ja vahvuutensa pääsevät esille. Ohjelman jälkeen onkin palkitsevaa lähteä luokkaretkelle tai leirikouluun rahoilla, jotka oppilaat ovat tienanneet omalla työllään osana koulun opetusta.

Pikkuyrittäjät-ohjelma on aina maksuton kokonaisuus. Näin ollen kotoa ei kerätä rahaa ohjelmaa varten, vaan lapset osallistuvat itse omalla toiminnallaan ja työllään rahojen keräämiseen. Vanhempien ei näin ollen tarvitse olla leipomassa tai keräämässä rahaa oppilaiden luokkaretkiä varten.

Koska nykysäädöksien mukaan kaikilla oppilailla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä luokkaretkelle, Pikkuyrittäjät-ohjelma tarjoaa tähän konkreettisen mallin. Kun ohjelma toimii osana opetusta, kaikki oppilaat voivat omalla toiminnallaan olla mukana keräämässä rahaa luokkaretkeä varten. Samalla myös erilaiset roolit ja osaamiset voivat tulla näkyväksi: kaikkien ei tarvitse olla myyntitykkejä, vaan osa voi tehdä tärkeää taustatyötä ja valmistelua ohjelman tuotteita varten.

Tiedostamme useissa kunnissa olevat linjaukset varainkeruusta. Ohjelman ei kuitenkaan nähdä olevan esteenä millekään nykyisille linjauksille.

Varainkeruussa tulee noudattaa yleisiä luokkaretkiin liittyviä säännöksiä, joista löytyy lisätietoa esimerkiksi tältä sivulta.

Voitte tutustua lisäksi Verottajan linjaukseen Pikkuyrittäjät-ohjelman raha-asioista tästä linkistä.

Tilaa maksuttomat materiaalit koulullesi.

Back To Top